Voor Weltevreden staat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) centraal in de werkzaamheden die we uitvoeren, bij het personeelsbeleid, onze omgang met het milieu en duurzaamheid én de winstverdeling, zowel economisch als maatschappelijk.

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers breed zijn ontwikkeld en een aanvulling vormen op elkaar in een interdisciplinair samengesteld team. Bij Weltevreden zien wij een aandoening niet als een beperking maar juist als een bewijs van de kracht in mensen als zij zover zijn gekomen. Wij kijken naar de kwaliteiten van medewerkers en zien een aandoening als een gegeven dat een werknemer een doorzetter is, creatief kan zijn en positief blijft denken, die goed met tegenslagen om kan gaan en niet opgeeft.

Tevens begeleiden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die bij ons hun kwaliteiten (kunnen) ontdekken. Hierbij staat hun persoonlijke ontwikkeling centraal waardoor hun kwaliteit van leven wordt verbeterd en kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. We werken op dit gebied samen met ’s Heeren Loo en Stichting Papageno en het Papageno Huis te Laren.

In een wekelijks werkoverleg wordt input vanuit de medewerkers, bottom-up, verzameld. Dankzij een open karakter van die setting kunnen medewerkers hun opmerkingen, vragen of wensen tot aanpassen in een vroeg stadium duidelijk maken.

 

Tertiaire arbeidsvoorwaarden

 • Het doel is jaarlijks een afwisselend, motiverend en inspirerend locatie voor het medewerkersuitje te hebben. Ook activiteiten tijdens dit uitje dienen aan die voorwaarden te voldoen. Deze activiteiten en het uitje sluit aan bij de belevingswereld en de interesses van de medewerkers.

 

Fitheid van medewerkers

 • Eén kennismakingsclinic per jaar met een onbekende of door medewerkers onbeoefende sport.
 • Sporten wordt gestimuleerd door de werkgever, door middel van de clinic, bewustwording van fitheid en mobiliteit op de fiets (zie volgende kopje).

 

Transport en mobiliteit

 • Indien het niet noodzakelijk is om met de auto te komen, is er een doelstelling om 90% van alle reisbewegingen met het OV of de fiets af te leggen.
 • Vanaf het voorjaar van 2018 heeft Weltevreden een fietsplan voor werknemers.
 • Weltevreden beschikt over een representatief kantoor, met een centrale ligging in Nederland wat ervoor zorgt dat we goed bereikbaar zijn; wat voor klanten een aantrekkelijke plaats is om af te spreken.

 

Circulaire economie

 • Zowel vanuit besparingsoogpunt, als vanuit een ideëel oogpunt, wordt 90% van de inventaris (bureau’s, stoelen, kantoorbenodigdheden, literatuur, computers, beeldschermen, keukenapparatuur, etc) tweedehands of als refurbished producten ingekocht. Hiertoe worden onder andere veilingen en marktplaatsen in de gaten gehouden. Het doel is om de inventaris na noodzakelijke vernieuwing, bijvoorbeeld ter voorkoming van suboptimale arbeidsproductiviteit of door een verhuizing, door te geven aan een daarvoor geschikte kandidaat voor hergebruik.

 

Inkoop van gebruiksgoederen

 • Koffie en thee voorzien van UTZ of fairtrade keurmerk
 • Papier met FSC-keurmerk
 • Schoonmaakmiddelen beschikken over een eco-keurmerk.

 

Scheiding van afval

 • Papier, glas, plastic en blik: brengen we zelf gescheiden weg naar de daarvoor bestemde scheidingsbakken in de buurt.
 • Restafval is minder dan 2,5 kilogram per week en wordt gezamenlijk met de collega-bedrijven afgestort.

 

Duurzaam succesvolle organisatie

 • Reserves worden binnen Weltevreden opgebouwd, zodat daarmee eventueel slechtere tijden kunnen worden opgevangen.

 

Maatschappelijke betrokkenheid

 • Jaarlijks geven medewerkers van Weltevreden een (gast)college, of een bijdrage aan een discussieplatform, panel of congres ter maatschappelijke kennisverbreding.
 • In werkzaamheden toont Weltevreden lokale betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld in de vorm van het voorkomen van leegstaand vastgoed, kennis delen en contacten.

Verantwoordelijkheid nemen én verantwoording afleggen

 • Jaarlijks legt Weltevreden verantwoordelijk af over het vastgestelde MVO-beleid door middel van een duurzaamheidsverslag.


Terug naar Over Weltevreden B.V.