Wijzigingsplan

  1. Home
  2. Wat we doen
  3. Wijzigingsplan

Onze adviseurs in het omgevingsrecht geven advies en verzorgen omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, gebieds- en structuurvisies. Weltevreden voorziet bij bezwaar- en beroepsprocedures van contra-expertise voor gebruik in processtukken tot aan de Raad van State. Adviseurs van Weltevreden treden met regelmaat op als onafhankelijk deskundige (second-opinion of deskundige-à-decharge) in het omgevingsrecht bij juridische of gerechtelijke procedures. Voor procesbegeleiding of advies met betrekking tot gebieds- of herontwikkelingen levert Weltevreden procesbegeleiding.

Nieuws & Projecten