1. Home
  2. Wat we doen
  3. Stedenbouwkundig advies

Onze adviseurs bij Weltevreden zijn toegewijd aan het verstrekken van stedenbouwkundig advies binnen het omgevingsrecht, waarbij ze zich richten op het vormgeven en plannen van de fysieke omgeving van stedelijke en landelijke gebieden. Stedenbouw omvat het ontwerpen, plannen en beheren van de gebouwde omgeving, inclusief de distributie van stedelijke functies, infrastructuur, en openbare ruimten.

Concreet bieden we bij Weltevreden deskundig advies en ondersteuning voor verschillende aspecten van stedenbouw en ruimtelijke ordening binnen het omgevingsrecht. Dit omvat onder andere het verkrijgen van omgevingsvergunningen, het opstellen van bestemmingsplannen die de toekomstige ontwikkeling van een gebied reguleren, het bieden van ruimtelijke onderbouwingen die de impact van nieuwe ontwikkelingen beschrijven, en het ontwikkelen van gebieds- en structuurvisies die de langetermijnplanning voor een regio definiëren.

In het geval van bezwaar- en beroepsprocedures, bieden we tegenexpertise aan die kan worden gebruikt in processtukken tot aan de Raad van State, waarbij we onze expertise in stedenbouwkunde inzetten om de belangen van onze cliënten te behartigen. Daarnaast fungeren onze adviseurs vaak als onafhankelijke deskundigen in juridische of gerechtelijke procedures binnen het omgevingsrecht, waarbij ze als second opinion dienen of als deskundige ter verdediging van specifieke stedenbouwkundige beslissingen.

Voor cliënten die begeleiding nodig hebben bij gebieds- of herontwikkelingsprojecten, biedt Weltevreden gespecialiseerde procesbegeleiding en advies, waarbij we onze expertise in stedenbouwkunde combineren met een diepgaand begrip van de juridische en beleidsmatige context van ruimtelijke ordening en omgevingsrecht.

Nieuws & Projecten

Participatie bijeenkomst verzorgt door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatie bijeenkomst verzorgt door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Weltevreden B.V. heeft in opdracht van
Landal de Wielsche Dreef, naast fase 1, 2A+B (Centrum voorzieningen restaurant, zwembad), Herplant, WNB en grondwerk fase 1, de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning en m.e.r.-beoordeling voor de aanleg van 2 vijvers en een wadi gecoördineerd en begeleid. Ze hebben een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld en alle relevante aspecten behandeld, waaronder topografie, vergunningen, archeologie en meer. In samenwerking met bureau BOOT is het besluit verkregen, uitgegeven door de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel stond jarenlang leeg. De gemeente heeft het verkocht aan RdB Real Estate, die appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw wil realiseren, samen met nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige praktijklokalen. Weltevreden heeft het bestemmingsplan hiervoor opgesteld. Het hoofdgebouw blijft behouden als provinciaal monument, terwijl de overige gebouwen zijn gesloopt. Het project werd geconfronteerd met uitdagingen, zoals de nabijheid van een transformatorstation en veranderende regelgeving. Het nieuwe bestemmingsplan, "Meppel - Randweg LTS", is door de gemeenteraad vastgesteld en is nu definitief. Het plan omvat de realisatie van appartementen en kantoren in het monumentale gebouw, evenals de bouw van maximaal 24 woningen op de locatie van de gesloopte praktijklokalen.