1. Home
  2. Wat we doen
  3. Ruimtelijke onderbouwing

De Ruimtelijke onderbouwing is van toepassing indien er een (bouw)initiatief gerealiseerd dient te worden waarbij er binnen ruimtelijke regelgeving wordt afgeweken. En zelfs bij handelen binnen het bestemmingsplan is voor veel van de initiatieven toch een omgevingsvergunning verplicht, doordat gemeenten veelal aanvullende beleidsregels hebben.

De ruimtelijke onderbouwing verzorgt de onderbouwing ten behoeve van de vergunningverlening. Bijvoorbeeld bij een bestemmingsplanwijziging van kantoor naar wonen of bij het realiseren van bouwvlak op een daarvoor niet bestemd kavel. In dit geval zal een gemeente bij het verzoek tot omgevingsvergunning vragen om een ruimtelijke onderbouwing. De gemeente heeft de mogelijkheid om middels verlening van een omgevingsvergunning af te wijken van het geldende bestemmingsplan. De gemeente zal echter enkel tot dit besluit komen, wanneer het (bouw)initiatief ruimtelijk correct wordt verantwoord en lijdt tot deugdelijke ruimtelijk ordening.

De ruimtelijke onderbouwing geeft de gemeente een tastbare rapportage, waarin alle benodigde onderwerpen en randvoorwaarden worden onderzocht. Indien noodzakelijk moeten externe onderzoeken moeten worden toegevoegd aan de ruimtelijke onderbouwing. Zodra de gemeente is voorzien van de ruimtelijke onderbouwing, overtuigd is dat het (bouw)initiatief bijdraagt aan een deugdelijke ruimtelijk ordening en dit zowel bestuurlijk als maatschappelijk kan worden verantwoord, zal de overweging voor het verstrekken van de noodzakelijke omgevingsvergunning aanzienlijk worden vergroot.

Weltevreden heeft de (juridische) inhoudelijk kennis, begrijpt de belangen van haar opdrachtgevers, verstaat het bestuurlijk beleidskader en beseft het doel om te komen tot verlening van de omgevingsvergunning. Weltevreden is om deze reden voorstander van advisering en begeleiding gedurende het gehele proces, in tegenstelling tot enkel opstellen van rapportages.

De kosten voor enkel de ruimtelijke onderbouwing van Weltevreden B.V. zijn afhankelijk de complexiteit van de aanvraag. Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie over de prijsstelling van de ruimtelijke onderbouwing en eventuele procesbegeleiding voor uw initiatief.

Nieuws & Projecten

Participatie bijeenkomst verzorgt door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatie bijeenkomst verzorgt door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Weltevreden B.V. heeft in opdracht van
Landal de Wielsche Dreef, naast fase 1, 2A+B (Centrum voorzieningen restaurant, zwembad), Herplant, WNB en grondwerk fase 1, de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning en m.e.r.-beoordeling voor de aanleg van 2 vijvers en een wadi gecoördineerd en begeleid. Ze hebben een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld en alle relevante aspecten behandeld, waaronder topografie, vergunningen, archeologie en meer. In samenwerking met bureau BOOT is het besluit verkregen, uitgegeven door de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel stond jarenlang leeg. De gemeente heeft het verkocht aan RdB Real Estate, die appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw wil realiseren, samen met nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige praktijklokalen. Weltevreden heeft het bestemmingsplan hiervoor opgesteld. Het hoofdgebouw blijft behouden als provinciaal monument, terwijl de overige gebouwen zijn gesloopt. Het project werd geconfronteerd met uitdagingen, zoals de nabijheid van een transformatorstation en veranderende regelgeving. Het nieuwe bestemmingsplan, "Meppel - Randweg LTS", is door de gemeenteraad vastgesteld en is nu definitief. Het plan omvat de realisatie van appartementen en kantoren in het monumentale gebouw, evenals de bouw van maximaal 24 woningen op de locatie van de gesloopte praktijklokalen.