Ruimtelijke onderbouwing

  1. Home
  2. Wat we doen
  3. Ruimtelijke onderbouwing

De Ruimtelijke onderbouwing is van toepassing indien er een (bouw)initiatief gerealiseerd dient te worden waarbij er binnen ruimtelijke regelgeving wordt afgeweken. En zelfs bij handelen binnen het bestemmingsplan is voor veel van de initiatieven toch een omgevingsvergunning verplicht, doordat gemeenten veelal aanvullende beleidsregels hebben.

De ruimtelijke onderbouwing verzorgt de onderbouwing ten behoeve van de vergunningverlening. Bijvoorbeeld bij een bestemmingsplanwijziging van kantoor naar wonen of bij het realiseren van bouwvlak op een daarvoor niet bestemd kavel. In dit geval zal een gemeente bij het verzoek tot omgevingsvergunning vragen om een ruimtelijke onderbouwing. De gemeente heeft de mogelijkheid om middels verlening van een omgevingsvergunning af te wijken van het geldende bestemmingsplan. De gemeente zal echter enkel tot dit besluit komen, wanneer het (bouw)initiatief ruimtelijk correct wordt verantwoord en lijdt tot deugdelijke ruimtelijk ordening.

De ruimtelijke onderbouwing geeft de gemeente een tastbare rapportage, waarin alle benodigde onderwerpen en randvoorwaarden worden onderzocht. Indien noodzakelijk moeten externe onderzoeken moeten worden toegevoegd aan de ruimtelijke onderbouwing. Zodra de gemeente is voorzien van de ruimtelijke onderbouwing, overtuigd is dat het (bouw)initiatief bijdraagt aan een deugdelijke ruimtelijk ordening en dit zowel bestuurlijk als maatschappelijk kan worden verantwoord, zal de overweging voor het verstrekken van de noodzakelijke omgevingsvergunning aanzienlijk worden vergroot.

Weltevreden heeft de (juridische) inhoudelijk kennis, begrijpt de belangen van haar opdrachtgevers, verstaat het bestuurlijk beleidskader en beseft het doel om te komen tot verlening van de omgevingsvergunning. Weltevreden is om deze reden voorstander van advisering en begeleiding gedurende het gehele proces, in tegenstelling tot enkel opstellen van rapportages.

De kosten voor enkel de ruimtelijke onderbouwing van Weltevreden B.V. zijn afhankelijk de complexiteit van de aanvraag. Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie over de prijsstelling van de ruimtelijke onderbouwing en eventuele procesbegeleiding voor uw initiatief.

Nieuws & Projecten