1. Home
  2. Wat we doen
  3. Ruimtelijk advies

Om een optimale “goede ruimtelijke ordening” te handhaven, bevatten bestemmingsplannen gedetailleerde regels voor zowel het gebruik als de bebouwingsmogelijkheden van gebieden. Bij het ontwikkelen van nieuwe projecten en bouwplannen is het essentieel om te voldoen aan de voorschriften van het actuele bestemmingsplan.

Als een voorgestelde ontwikkeling of bouwproject niet in lijn is met het huidige bestemmingsplan, kan de gemeente echter beslissen om afwijkingen toe te staan. Dit kan leiden tot de noodzaak van een nieuw bestemmingsplan, wijzigingsplan of gedetailleerde ruimtelijke onderbouwing. Een dergelijk ruimtelijk plan fungeert als referentiekader waarin het beoogde bouwproject of ontwikkelingsinitiatief wordt beoordeeld en verantwoord aan de hand van het geldende ruimtelijke beleid en de wettelijke voorschriften. Het vaststellen van zo’n ruimtelijk plan ondergaat vaak specifieke wettelijke procedures, zoals het ter inzage leggen van een ontwerpbesluit en het betrekken van omwonenden.

Weltevreden B.V., gevestigd in Bilthoven, onderscheidt zich als een specialistisch adviesbureau op het gebied van bestemmingsplannen, vergunningen, ruimtelijke onderbouwingen, bezwaarprocedures, gebiedsvisies en herontwikkelingen. Met diepgaande expertise in zowel ruimtelijke ordening als juridische vraagstukken, bieden wij ondersteuning aan initiatiefnemers, overheidsinstanties, belanghebbenden en individuen.

Als u overweegt uw project te laten beoordelen op haalbaarheid, in lijn te brengen met het huidige bestemmingsplan of te onderzoeken welke afwijkingen mogelijk zijn, verwijzen wij u graag naar de pagina Kader Ruimtelijke Regelgeving.

Nieuws & Projecten

Participatie bijeenkomst verzorgt door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatie bijeenkomst verzorgt door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Weltevreden B.V. heeft in opdracht van
Landal de Wielsche Dreef, naast fase 1, 2A+B (Centrum voorzieningen restaurant, zwembad), Herplant, WNB en grondwerk fase 1, de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning en m.e.r.-beoordeling voor de aanleg van 2 vijvers en een wadi gecoördineerd en begeleid. Ze hebben een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld en alle relevante aspecten behandeld, waaronder topografie, vergunningen, archeologie en meer. In samenwerking met bureau BOOT is het besluit verkregen, uitgegeven door de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel stond jarenlang leeg. De gemeente heeft het verkocht aan RdB Real Estate, die appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw wil realiseren, samen met nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige praktijklokalen. Weltevreden heeft het bestemmingsplan hiervoor opgesteld. Het hoofdgebouw blijft behouden als provinciaal monument, terwijl de overige gebouwen zijn gesloopt. Het project werd geconfronteerd met uitdagingen, zoals de nabijheid van een transformatorstation en veranderende regelgeving. Het nieuwe bestemmingsplan, "Meppel - Randweg LTS", is door de gemeenteraad vastgesteld en is nu definitief. Het plan omvat de realisatie van appartementen en kantoren in het monumentale gebouw, evenals de bouw van maximaal 24 woningen op de locatie van de gesloopte praktijklokalen.