1. Home
  2. Wat we doen
  3. Ruimtelijk advies

Om een optimale “goede ruimtelijke ordening” te handhaven, bevatten bestemmingsplannen gedetailleerde regels voor zowel het gebruik als de bebouwingsmogelijkheden van gebieden. Bij het ontwikkelen van nieuwe projecten en bouwplannen is het essentieel om te voldoen aan de voorschriften van het actuele bestemmingsplan.

Als een voorgestelde ontwikkeling of bouwproject niet in lijn is met het huidige bestemmingsplan, kan de gemeente echter beslissen om afwijkingen toe te staan. Dit kan leiden tot de noodzaak van een nieuw bestemmingsplan, wijzigingsplan of gedetailleerde ruimtelijke onderbouwing. Een dergelijk ruimtelijk plan fungeert als referentiekader waarin het beoogde bouwproject of ontwikkelingsinitiatief wordt beoordeeld en verantwoord aan de hand van het geldende ruimtelijke beleid en de wettelijke voorschriften. Het vaststellen van zo’n ruimtelijk plan ondergaat vaak specifieke wettelijke procedures, zoals het ter inzage leggen van een ontwerpbesluit en het betrekken van omwonenden.

Weltevreden B.V., gevestigd in Bilthoven, onderscheidt zich als een specialistisch adviesbureau op het gebied van bestemmingsplannen, vergunningen, ruimtelijke onderbouwingen, bezwaarprocedures, gebiedsvisies en herontwikkelingen. Met diepgaande expertise in zowel ruimtelijke ordening als juridische vraagstukken, bieden wij ondersteuning aan initiatiefnemers, overheidsinstanties, belanghebbenden en individuen.

Als u overweegt uw project te laten beoordelen op haalbaarheid, in lijn te brengen met het huidige bestemmingsplan of te onderzoeken welke afwijkingen mogelijk zijn, verwijzen wij u graag naar de pagina Kader Ruimtelijke Regelgeving.

Nieuws & Projecten

Participatietraject en ontwikkelplan voor Herontwikkeling Winkelcentrum Riebeeck te Hilversum

Participatietraject en ontwikkelplan voor Herontwikkeling Winkelcentrum Riebeeck te Hilversum

Weltevreden Adviseurs in het Omgevingsrecht leidde met toewijding en professionaliteit het participatietraject voor de herontwikkeling van Winkelcentrum Riebeeck in Hilversum, in samenwerking met Bun Projectontwikkeling uit Almere. Na een succesvolle tweede buurtbijeenkomst bleek de aanpak niet alleen een open dialoog te bevorderen, maar ook waardevolle inzichten op te leveren. De gewaardeerde bijdragen van alle aanwezigen tonen de cruciale rol van Weltevreden in het faciliteren van evenwichtige discussies. Daarnaast hebben zij een gedegen locatieontwikkelingsplan opgesteld, met een holistische benadering voor duurzaamheid, leefbaarheid, en economische haalbaarheid. De aanpak getuigt van diepgaand begrip van zowel juridische als stedenbouwkundige aspecten.

Rechtszekerheid verkregen: Beoogd Gebruik gelijk aan Bedrijventerrein met Binnenplanse Afwijking

Rechtszekerheid verkregen: Beoogd Gebruik gelijk aan Bedrijventerrein met Binnenplanse Afwijking

Het artikel behandelt de verkregen rechtszekerheid voor het gebruik van een pand aan de Floridadreef 104 in Utrecht als showroom voor kozijnen en deuren, gelijkgesteld aan bedrijventerreingebruik. Als Omgevingsrecht adviseur hebben we samengewerkt met Belisol Utrecht om deze vergunning te verkrijgen. Het pand, gelegen in Bedrijventerrein Overvecht, valt buiten relevante veiligheidscontouren en voldoet aan de parkeerbehoefte. Het huidige bestemmingsplan uit 2011 vertoont enkele omissies, maar de afwijkingsmogelijkheid voor het beoogde gebruik is reeds aanwezig. De vergunning is op 5 september 2023 verleend, wat rechtszekerheid biedt voorafgaand aan de aankoop van het pand.

Toestemming voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bij bedrijfsverhuizing in Diemen.

Toestemming voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bij bedrijfsverhuizing in Diemen.

Weltevreden Adviseurs in het Omgevingsrecht was betrokken bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het kantoorgebouw Wisselwerking 22-24 in Diemen, geleid door Lighthouse Instruments. De betrokkenheid begon met het identificeren van de locatie en het vaststellen van de haalbaarheid binnen het bestemmingsplan. Een omgevingsvergunning was nodig vanwege onduidelijkheden in het bestemmingsplan. De succesvolle vergunning, aangevraagd voor kantooractiviteiten en een medicijnenanalyseafdeling, bevestigt de expertise van Weltevreden Adviseurs in het omgevingsrecht. Beoordeling van aspecten als externe veiligheid, geluid en milieu legde geen verdere beperkingen op voor de toekomstige activiteiten van Lighthouse Instruments op deze locatie.