Principeverzoek

  1. Home
  2. Wat we doen
  3. Principeverzoek

Het principeverzoek is het allereerste stadium van gehele planprocedure het is een informele toetsing voorafgaand aan de formele vergunningaanvraag, in het principeverzoek wordt in grote lijnen aangegeven wat uw plannen zijn voorzien van ruimtelijke motivatie waarom de gemeente hieraan medewerking zou kunnen verlenen. Er wordt in dit principeverzoek een duidelijk signaal afgeven aan de gemeente dat u professionele aanpak heeft voor de voorgenomen ontwikkeling. Voor complexe aanvragen zoals het realiseren van meerdere woningen, of ontwikkelingen in het buitengebied (buiten de rode contouren) is een principeverzoek een goed middel om meer inzicht te krijgen in de bereidwilligheid van de gemeente om in principe medewerking aan de voorgenomen ontwikkeling te verlenen. 

Nieuws & Projecten