1. Home
 2. Wat we doen
 3. Participatie

Een participatie(traject) bij een voorgenomen ontwikkeling houdt in dat belanghebbende actief betrokken worden. De Participatie draagt bij aan een voorgenomen ontwikkeling waarbij bewoners, toekomstige inwoners, gemeente en ontwikkelaar samenwerken.

Door deze partijen vroegtijdig te betrekken bij de ontwikkeling zal er eerder draagvlak en efficiëntere doorlooptijd te verwachten zijn. De tijd van kaarten tegen de borst houden is geweest en onze samenleving heeft behoefte aan transparantie.

Door een gedegen participatie(traject) zullen belanghebbenden zich gehoord voelen en daadwerkelijk inspraak hebben in de voorgenomen ontwikkeling die voor hen van belang zijn.

Het is niet zo dat deelnemende partijen direct bepalen, echter juist door het aanhoren van belangen en standpunten vanuit een ander perspectief om zo te komen tot een grondigere ontwikkeling.  Om er voor te zorgen dat verwachtingen overeenkomen met de mogelijkheden binnen de participatie zijn duidelijke afspraken en open communicatie van groot belang. Om dit traject zo duidelijke mogelijk te kunnen sturen, maken wij gebruik van de participatieladder om de verschillende stakeholders mee te nemen elk op hun eigen manier in het proces.

Onderstaand de Participatieladder:

 1.  Informeren
  Als eerste stap worden stakeholders geïnformeerd over een voorgenomen ontwikkeling.
 2. Raadplegen
  De voorgenomen ontwikkeling, eventueel in verschillende varianten wordt gepresenteerd aan de stakeholders, eventuele op of aanmerkingen van de stakeholders kunnen worden opgenomen om te komen tot een definitief plan
 3. Adviseren
  In dit geval wordt de  omgeving al eerder betrokken. U gaat in gesprek met de omgeving en gebruikt deze informatie om tot een eerste plan te komen. Deze leg je vervolgens voor volgens trede 2. Hierdoor hebben de stakeholders meer invloed.
 4. Coproduceren
  In plaats van de op of aanmerkingen van de stakeholders zelf te inteperteren en te verwerken tot een definitiefplan, worden stakeholders ook betrokken bij het maken van het plan.
 5. Meebeslissen
  In dit geval wordt de omgeving actief betrokken bij de besluitvorming. Niet alleen van een gekaderd deel van het project, zoals bij de vorige trede, maar in zoveel mogelijk facetten.
 6. Zelforganiseren
  De ultieme vorm van participatie is om het geheel aan de omgeving over te laten. Stakeholders komen met plannen en ideeën en de overheidsinstantie of planontwikkelaar heeft een faciliterende rol.

Nieuws & Projecten

Participatietraject en ontwikkelplan voor Herontwikkeling Winkelcentrum Riebeeck te Hilversum

Participatietraject en ontwikkelplan voor Herontwikkeling Winkelcentrum Riebeeck te Hilversum

Weltevreden Adviseurs in het Omgevingsrecht leidde met toewijding en professionaliteit het participatietraject voor de herontwikkeling van Winkelcentrum Riebeeck in Hilversum, in samenwerking met Bun Projectontwikkeling uit Almere. Na een succesvolle tweede buurtbijeenkomst bleek de aanpak niet alleen een open dialoog te bevorderen, maar ook waardevolle inzichten op te leveren. De gewaardeerde bijdragen van alle aanwezigen tonen de cruciale rol van Weltevreden in het faciliteren van evenwichtige discussies. Daarnaast hebben zij een gedegen locatieontwikkelingsplan opgesteld, met een holistische benadering voor duurzaamheid, leefbaarheid, en economische haalbaarheid. De aanpak getuigt van diepgaand begrip van zowel juridische als stedenbouwkundige aspecten.

Rechtszekerheid verkregen: Beoogd Gebruik gelijk aan Bedrijventerrein met Binnenplanse Afwijking

Rechtszekerheid verkregen: Beoogd Gebruik gelijk aan Bedrijventerrein met Binnenplanse Afwijking

Het artikel behandelt de verkregen rechtszekerheid voor het gebruik van een pand aan de Floridadreef 104 in Utrecht als showroom voor kozijnen en deuren, gelijkgesteld aan bedrijventerreingebruik. Als Omgevingsrecht adviseur hebben we samengewerkt met Belisol Utrecht om deze vergunning te verkrijgen. Het pand, gelegen in Bedrijventerrein Overvecht, valt buiten relevante veiligheidscontouren en voldoet aan de parkeerbehoefte. Het huidige bestemmingsplan uit 2011 vertoont enkele omissies, maar de afwijkingsmogelijkheid voor het beoogde gebruik is reeds aanwezig. De vergunning is op 5 september 2023 verleend, wat rechtszekerheid biedt voorafgaand aan de aankoop van het pand.

Toestemming voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bij bedrijfsverhuizing in Diemen.

Toestemming voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bij bedrijfsverhuizing in Diemen.

Weltevreden Adviseurs in het Omgevingsrecht was betrokken bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het kantoorgebouw Wisselwerking 22-24 in Diemen, geleid door Lighthouse Instruments. De betrokkenheid begon met het identificeren van de locatie en het vaststellen van de haalbaarheid binnen het bestemmingsplan. Een omgevingsvergunning was nodig vanwege onduidelijkheden in het bestemmingsplan. De succesvolle vergunning, aangevraagd voor kantooractiviteiten en een medicijnenanalyseafdeling, bevestigt de expertise van Weltevreden Adviseurs in het omgevingsrecht. Beoordeling van aspecten als externe veiligheid, geluid en milieu legde geen verdere beperkingen op voor de toekomstige activiteiten van Lighthouse Instruments op deze locatie.