Participatie

 1. Home
 2. Wat we doen
 3. Participatie

Een participatie(traject) bij een voorgenomen ontwikkeling houdt in dat belanghebbende actief betrokken worden. De Participatie draagt bij aan een voorgenomen ontwikkeling waarbij bewoners, toekomstige inwoners, gemeente en ontwikkelaar samenwerken.

Door deze partijen vroegtijdig te betrekken bij de ontwikkeling zal er eerder draagvlak en efficiëntere doorlooptijd te verwachten zijn. De tijd van kaarten tegen de borst houden is geweest en onze samenleving heeft behoefte aan transparantie.

Door een gedegen participatie(traject) zullen belanghebbenden zich gehoord voelen en daadwerkelijk inspraak hebben in de voorgenomen ontwikkeling die voor hen van belang zijn.

Het is niet zo dat deelnemende partijen direct bepalen, echter juist door het aanhoren van belangen en standpunten vanuit een ander perspectief om zo te komen tot een grondigere ontwikkeling.  Om er voor te zorgen dat verwachtingen overeenkomen met de mogelijkheden binnen de participatie zijn duidelijke afspraken en open communicatie van groot belang. Om dit traject zo duidelijke mogelijk te kunnen sturen, maken wij gebruik van de participatieladder om de verschillende stakeholders mee te nemen elk op hun eigen manier in het proces.

Onderstaand de Participatieladder:

 1.  Informeren
  Als eerste stap worden stakeholders geïnformeerd over een voorgenomen ontwikkeling.
 2. Raadplegen
  De voorgenomen ontwikkeling, eventueel in verschillende varianten wordt gepresenteerd aan de stakeholders, eventuele op of aanmerkingen van de stakeholders kunnen worden opgenomen om te komen tot een definitief plan
 3. Adviseren
  In dit geval wordt de  omgeving al eerder betrokken. U gaat in gesprek met de omgeving en gebruikt deze informatie om tot een eerste plan te komen. Deze leg je vervolgens voor volgens trede 2. Hierdoor hebben de stakeholders meer invloed.
 4. Coproduceren
  In plaats van de op of aanmerkingen van de stakeholders zelf te inteperteren en te verwerken tot een definitiefplan, worden stakeholders ook betrokken bij het maken van het plan.
 5. Meebeslissen
  In dit geval wordt de omgeving actief betrokken bij de besluitvorming. Niet alleen van een gekaderd deel van het project, zoals bij de vorige trede, maar in zoveel mogelijk facetten.
 6. Zelforganiseren
  De ultieme vorm van participatie is om het geheel aan de omgeving over te laten. Stakeholders komen met plannen en ideeën en de overheidsinstantie of planontwikkelaar heeft een faciliterende rol.

Nieuws & Projecten