1. Home
  2. Wat we doen
  3. Parkeerdrukmeting

Nieuwe ontwikkelingen moeten voldoen aan de parkeereis die de desbetreffende gemeente stelt. De te realiseren parkeerplaatsen moeten op eigen terrein komen, maar dat lukt niet altijd. Dan moet het in de openbare ruimte, hiervoor moet je kunnen bewijzen dat de ontwikkeling niet voor parkeeroverlast zorgt. Een parkeerdrukonderzoek dient hiervoor.

Bij een parkeerdrukonderzoek wordt de bezetting van een bepaald gebied gemeten. Hier wordt de bezetting afgezet tegen de capaciteit, waardoor de parkeerdruk kan worden bepaald. Het gebied van het onderzoek en de maximale bezettingsgraad varieert per gemeente en gebied. Het parkeeronderzoek begint bij het vaststellen van de benodigde parkeerplaatsen, hiervoor wordt het parkeerbeleid van de gemeente geraadpleegd. Daarna wordt er handmatig geteld hoeveel parkeerplaatsen er zijn en hoeveel daarvan bezet zijn, dit wordt op meerdere momenten over meerdere dagen gedaan om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen van het huidige parkeergedrag. Hieruit komt de conclusie dat het onder of boven het maximale bezettingsgraad ligt. Met de parkeerdrukonderzoek zal de overweging voor het verstrekken van de noodzakelijke vergunningen worden vergroot.

De kosten voor enkel de ruimtelijke onderbouwing van Weltevreden B.V. zijn afhankelijk de complexiteit van de aanvraag. Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie over de prijsstelling van de parkeerdrukmeting en eventuele procesbegeleiding voor uw initiatief.

Projecten

Nieuws & Projecten

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

De ontwikkeling van de centrumvoorzieningen in het recreatiepark in Eck en Wiel is waardevol voor zowel toeristen als inwoners. Voor de bouw van deze voorzieningen waren omgevingsvergunningen nodig, die zijn ruimtelijk onderbouwd en aangevraagd door Weltevreden B.V. uit Bilthoven en verleend door de Omgevingsdienst Rivierenland. De vergunningen passen binnen het bestemmingsplan Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland. Daarnaast heeft Weltevreden B.V. ook vergunningen aangevraagd voor ontheffing van de herbeplantingsplicht bij de Omgevingsdienst Rivierenland, Provincie Gelderland en Gemeente Buren.

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.