Omgevingsvergunning

  1. Home
  2. Wat we doen
  3. Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is de officiële (noodzakelijke) toestemming van een overheidsorganisatie zoals een college van burgemeester en wethouders van een gemeente om bepaalde activiteiten te verrichten. Dit kan van toepassing zijn bij het realiseren van een bouwwerk, het verbouwen van een huis, het plaatsen van zonnepanelen of het slopen van bouwwerken. De omgevingsvergunning kan ook vereist zijn voor het kappen van een boom, het maken van een uitweg of een bedrijfsmatige activiteit die hinder voor het milieu kan veroorzaken. Een  omgevingsvergunning is vaak nodig, maar soms is bouw of sloop vergunningvrij.

 

 

Nieuws & Projecten