1. Home
  2. Wat we doen
  3. Kader Ruimtelijke Regelgeving

Het Kader Ruimtelijke Regelgeving van Weltevreden geeft als een Quick Scan in één oogopslag overzichtelijk weer welke mogelijke uitbreidingen of functiewijzigingen er binnen het bestemmingsplan (kunnen) zijn voor het object.

Het Kader Ruimtelijke Regelgeving van Weltevreden bestaat uit een omschrijving van de huidige situatie van het betreffende (kadastraal) object waarop het ruimtelijke initiatief gaat plaatsvinden, de mogelijkheden voor aanpassingen of ontwikkelingen, de specifieke ontwikkelmogelijkheden (opdrachtvraag vanuit initiatiefnemer) op het perceel of object, samenvattend en concluderend een  uitspraak of de ontwikkelingswens van de initiatiefnemer kansrijk is.

Dit Kader Ruimtelijke Regelgeving is nog geen formele toets richting overheden; bij de plantoets door overheden wordt een initiatief beoordeeld op haalbaarheid en wenselijkheid. Het Kader Ruimtelijke Regelgeving geeft de initiatiefnemer direct een overzicht van de mogelijkheden en juridische positie binnen het omgevingsrecht en het vigerend beleidskader.

Nieuws & Projecten

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

De ontwikkeling van de centrumvoorzieningen in het recreatiepark in Eck en Wiel is waardevol voor zowel toeristen als inwoners. Voor de bouw van deze voorzieningen waren omgevingsvergunningen nodig, die zijn ruimtelijk onderbouwd en aangevraagd door Weltevreden B.V. uit Bilthoven en verleend door de Omgevingsdienst Rivierenland. De vergunningen passen binnen het bestemmingsplan Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland. Daarnaast heeft Weltevreden B.V. ook vergunningen aangevraagd voor ontheffing van de herbeplantingsplicht bij de Omgevingsdienst Rivierenland, Provincie Gelderland en Gemeente Buren.

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.