Kader Ruimtelijke Regelgeving

  1. Home
  2. Wat we doen
  3. Kader Ruimtelijke Regelgeving

Het Kader Ruimtelijke Regelgeving van Weltevreden geeft als een Quick Scan in één oogopslag overzichtelijk weer welke mogelijke uitbreidingen of functiewijzigingen er binnen het bestemmingsplan (kunnen) zijn voor het object.

Het Kader Ruimtelijke Regelgeving van Weltevreden bestaat uit een omschrijving van de huidige situatie van het betreffende (kadastraal) object waarop het ruimtelijke initiatief gaat plaatsvinden, de mogelijkheden voor aanpassingen of ontwikkelingen, de specifieke ontwikkelmogelijkheden (opdrachtvraag vanuit initiatiefnemer) op het perceel of object, samenvattend en concluderend een  uitspraak of de ontwikkelingswens van de initiatiefnemer kansrijk is.

Dit Kader Ruimtelijke Regelgeving is nog geen formele toets richting overheden; bij de plantoets door overheden wordt een initiatief beoordeeld op haalbaarheid en wenselijkheid. Het Kader Ruimtelijke Regelgeving geeft de initiatiefnemer direct een overzicht van de mogelijkheden en juridische positie binnen het omgevingsrecht en het vigerend beleidskader.

Nieuws & Projecten