Bezwaar & beroep

  1. Home
  2. Wat we doen
  3. Bezwaar & beroep

Als er een besluit is gevallen dat u raakt, bestaat de mogelijk om bezwaar te maken tegen dat besluit. U kunt een zienswijze indienen waarin u uiteen zet waarom u vindt dat er in het besluit fouten zijn gemaakt. Dit kan zowel voor een afgewezen vergunning die u aanvroeg, als een toegewezen vergunning van een ander die nadelig voor u is.

Het is belangrijk dat dit correct wordt verwoord en onderbouwd; veel zienswijzen worden afgewezen omdat ze op basis van een mening worden opgesteld of geen fout in het besluit en de onderbouwing aantonen.

Het indienen van een zienswijze is een vereiste om bij de rechtbank bezwaar aan te tekenen tegen een besluit.

 Andersom kunt u als aanvrager van een vergunning ook een verweer voeren tegen een zienswijze door een derde; Het raakt immers aan uw belang en u mag samen met en naast de overheid die het besluit nam, uw eigen verweer voeren.

 Weltevreden kan voor u deze zienswijze opstellen en waar nodig nader onderzoek uitvoeren om dit te onderbouwen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het uitvoeren van een second opinion op dit besluit: Zou het besluit genomen zijn als Weltevreden dit moest beoordelen en op welke gronden? Deze second opinion kan tevens in beroep gebruikt worden, waarbij we dan als expert-getuige optreden.

 

Nieuws & Projecten