Bestemmingsplan

  1. Home
  2. Wat we doen
  3. Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan kan zowel door marktpartijen als door overheden worden opgesteld. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. Binnen gemeente en provincies zijn er meerdere bestemmingsplannen van toepassing met elke andere regelgeving. Dit heeft te maken met ligging, functie en bestemming van het gebied.

Bij grotere en complexere ontwikkelingen in de ruimtelijke omgeving is het gebruikelijk om in plaats van vergunning aan te vragen om af te wijken van het vingerend bestemmingsplan, een geheel nieuw bestemmingplan te schrijven, om zo in overleg met de gemeente passende afspraken te maken en op te nemen in het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is een juridisch bindend document voor zowel de overheid als burgers en bedrijven.

Nieuws & Projecten