1. Home
  2. Wat we doen
  3. Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is onmisbaar in de complexe wereld van ruimtelijke ordening. Het fungeert als een gedetailleerde landkaart voor de toekomstige ontwikkeling van een specifiek gebied. Deze cruciale planningstool kan worden opgesteld door zowel particuliere marktpartijen als overheidsinstanties. Het doel ervan is om de gebruiks- en bouwmogelijkheden van een bepaald gebied vast te leggen en te reguleren.

Binnen de grenzen van gemeenten en provincies tref je vaak een labyrint van bestemmingsplannen aan, elk met zijn eigen set van regels en voorschriften. Deze diversiteit ontstaat vanwege een veelheid aan factoren, zoals de geografische ligging, de beoogde functie en bestemming van het betreffende gebied, en de unieke behoeften van de gemeenschap. Deze verscheidenheid weerspiegelt de complexiteit van ruimtelijke ordening en de noodzaak om flexibel om te gaan met de uiteenlopende eisen en doelstellingen.

Bij grootschalige en ingewikkelde ruimtelijke ontwikkelingen is het gebruikelijk om verder te gaan dan simpelweg een vergunning aan te vragen om af te wijken van het bestaande bestemmingsplan. In plaats daarvan wordt vaak gekozen voor het opstellen van een volledig nieuw bestemmingsplan. Dit biedt een unieke kans om nauw samen te werken met de gemeente en andere belanghebbenden om passende overeenkomsten te creëren en deze op te nemen in het gloednieuwe plan. Deze aanpak maakt het mogelijk om de specifieke behoeften en doelstellingen van de ontwikkeling naadloos te integreren in de planning, wat resulteert in een geavanceerde en doelgerichte ruimtelijke ordening die aansluit bij de gemeenschappelijke visie.

Het bestemmingsplan zelf fungeert als een heilig document in de wereld van ruimtelijke ordening. Het heeft juridische binding en legt de wettelijke kaders vast waarbinnen de fysieke ontwikkeling van een gebied moet plaatsvinden. Dit creëert zekerheid en helderheid voor alle betrokken partijen, of het nu gaat om de overheid, burgers, of bedrijven die bijdragen aan de ruimtelijke ontwikkeling. Door zorgvuldig om te gaan met het opstellen en wijzigen van bestemmingsplannen, kunnen de belangen van alle belanghebbenden worden afgewogen en de doelstellingen van ruimtelijke planning en ontwikkeling worden bereikt. Het is een proces dat de basis vormt voor een georganiseerde, duurzame, en bloeiende leefomgeving.

Nieuws & Projecten

Gemeente Meppel. (2024). Bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS.

Gemeente Meppel. (2024). Bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS.

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel stond jarenlang leeg. De gemeente heeft het verkocht aan RdB Real Estate, die appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw wil realiseren, samen met nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige praktijklokalen. Weltevreden heeft het bestemmingsplan hiervoor opgesteld. Het hoofdgebouw blijft behouden als provinciaal monument, terwijl de overige gebouwen zijn gesloopt. Het project werd geconfronteerd met uitdagingen, zoals de nabijheid van een transformatorstation en veranderende regelgeving. Het nieuwe bestemmingsplan, "Meppel - Randweg LTS", is door de gemeenteraad vastgesteld en is nu definitief. Het plan omvat de realisatie van appartementen en kantoren in het monumentale gebouw, evenals de bouw van maximaal 24 woningen op de locatie van de gesloopte praktijklokalen.

Vergunning voor de ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 te Lelystad

Vergunning voor de ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 te Lelystad

Mexx Architect uit Bilthoven heeft het pand op het adres Wold 23, nr. 26 in Lelystad ontworpen om te worden omgevormd tot vier bijzondere woonvormen. Het Leger des Heils Midden Nederland had de intentie om het pand op te splitsen in vier woningen. Weltevreden B.V. uit Bilthoven heeft de ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het project, die essentieel was voor de vergunningsaanvraag. Ondanks initiële strijdigheid met planregels heeft de gemeente Lelystad uiteindelijk de vergunning verleend, onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden. Het plan is getoetst aan verschillende beleidsstukken en ruimtelijke randvoorwaarden, waarbij geen belemmeringen zijn geconstateerd.

Binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht

Binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht

Weltevreden heeft in opdracht van Trustan Investments de projectcoördinatie uitgevoerd voor een binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleine Singel 29-31 in Utrecht. Het project omvat de sloop van twee gebouwen en de bouw van zes woningen en twee units zonder woonfunctie, met toevoeging van een bouwlaag en een kap. Afspraken zijn gemaakt met buren om eventuele hinder te minimaliseren. Het plan voldoet aan de ruimtelijke visie van de gemeente, waarbij aandacht wordt besteed aan verdichting, energietransitie en beperking van autogebruik. Milieutechnische eisen zoals archeologie, bodem, ecologie en water worden ook behandeld. De ruimtelijke onderbouwing biedt een gedegen analyse en rechtvaardiging van het project, waarbij zowel ruimtelijke als procedurele aspecten zorgvuldig zijn afgewogen.