Anterieure overeenkomst (AOK)

  1. Home
  2. Wat we doen
  3. Anterieure overeenkomst (AOK)

De anterieure overeenkomst (AOK) wordt opgesteld en afgesloten in de beginfase van een project vóór de vaststelling van een exploitatieplan. Bij de anterieure overeenkomst hebben alle partijen (gemeente en particuliere partij) veel onderhandelingsruimte.

In de anterieure overeenkomst worden diverse afspraken opgenomen over de grondexploitatie. Hierbij gaat het voornamelijk voor financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelinge. Denk hierbij aan hoe om te gaan met groen, water, recreatie en infrastructuur. Concreet is dit natuurverbetering, compensatie, waterberging of een deelauto voor een nieuwe ontwikkeling om te kunnen voldoen aan de parkeernormen.

Weltevreden heeft ruime ervering in het opstellen van de eerste versie van de anterieure overeenkomst, inhoudelijke afweging en de onderhandeling hierover. Het grote voordeel hiervan is dat u niet afhankelijk bent van de capaciteit bij gemeente en alvast een voorzet richting de te nemen procedure kan doen. 

Nieuws & Projecten