1. Home
  2. Wat we doen

Onze adviseurs in het omgevingsrecht geven advies en verzorgen omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, gebieds- en structuurvisies. Weltevreden voorziet bij bezwaar- en beroepsprocedures van contra-expertise voor gebruik in processtukken tot aan de Raad van State. Adviseurs van Weltevreden treden met regelmaat op als onafhankelijk deskundige (second-opinion of deskundige-à-decharge) in het omgevingsrecht bij juridische of gerechtelijke procedures. Voor procesbegeleiding of advies met betrekking tot gebieds- of herontwikkelingen levert Weltevreden procesbegeleiding.

Bel ons

Bent u niet zeker of Weltevreden BV een rol van betekenis kan spelen? Meestal weten we in één telefoontje of we u van dienst kunnen zijn. Bel: +31 30 2003 211.