Opdrachtgevers

  1. Home
  2. Voor wie
  3. Opdrachtgevers

Weltevreden B.V. uit Bilthoven is een adviesbureau gespecialiseerd in bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, ruimtelijke onderbouwingen, bezwaarprocedures, gebiedsvisies en herontwikkelingen. Met onze expertise op het ruimtelijk-juridisch vlak staan we initiatiefnemers, overheden, belanghebbenden en particulieren bij.

Bent u benieuwd of uw plan vergunningsplichtig is?

Hiervoor hebben we het Kader Ruimtelijke Regelgeving: in één oogopslag ziet u wat de regelgeving en mogelijkheden zijn!