1. Home
  2. Voor wie
  3. Bedrijf / Overheid / Particulier / Rechtsbijstand

Projectontwikkelaar

Voor projectontwikkelaars die zich bezighouden met kleine en middelgrote ruimtelijke ontwikkelingen zijn wij de ideale partij om mee samen te werken. Projectontwikkelaars zijn op zoek naar ruimtelijk adviesbureaus die optimaal inzicht hebben in de te doorlopen procedures van plan tot paal. Daarnaast is vanwege de veelal grote en complexe plannen een intensieve samenwerking en transparante communicatie tussen verschillende partijen nodig. Dit zijn allen waarden die Weltevreden hoog in het vaandel heeft staan. Weltevreden beschikt over een brede kennis en ervaring binnen het ruimtelijk domein en is in staat de procedures zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Recreatiepark

Weltevreden heeft inmiddels ruime ervaring met het begeleiden van ruimtelijke procedures voor de realisatie van vakantieparken in Nederland.  Zo is recent, in oktober 2022, een vakantiepark met ruimte voor ca. 150 woningen in Eck en Wiel vergund. Reeds zijn wij bezig met een aantal andere parken. Wij begeleiden u graag bij de verkenning en vergunning van een vakantiepark. Wij adviseren u  over wat haalbaar is en wat daarvoor moet gebeuren, welke procedures doorlopen moeten worden.

Bedrijven

Ook bedrijven kunnen een beroep doen op Weltevreden. Als ondernemer kunt u te maken krijgen met diverse ruimtelijke uitdagingen. Zo kan u denken aan het fysiek uitbreiden van uw bedrijf, het verhuizen van uw bedrijf, het toevoegen van functies (bijv. een baliefunctie) of het wijzigen van uw bedrijfsactiviteiten. Dit zijn allen wijzigingen die veelal middels een ruimtelijke procedure vergund dienen te worden. Samen met u lopen wij door dit traject!

Rechtsbijstand

Als projectontwikkelaar, particulier of ondernemer kan u bij een ruimtelijke ontwikkeling aanlopen tegen bezwaren uit de omgeving. Het oplossen van dergelijke conflicten vergt verregaand inzicht in het omgevingsrecht, het vermogen om te onderhandelen en politieke sensibiliteit. Onze gespecialiseerde collega’s zijn in staat u spoedig een antwoord te geven op de vraag of een bezwaarprocedure haalbaar is.

Advocatenkantoren

De ervaring leert dat Weltevreden met enige regelmaat wordt benaderd door advocatenkantoren. Deze kantoren representeren cliënten die zijn verwikkeld in vaak complexe juridisch ruimtelijke zaken. Omdat advocatenkantoren niet altijd gespecialiseerd zijn in het omgevingsrecht wordt die kennis en ervaring gezocht bij Weltevreden. Vervolgens adviseren wij inhoudelijk, bijvoorbeeld door het schrijven van een bezwaarschrift of een zienswijze, of procesmatig.

Architect

Architecten zijn opdrachtgevers waar wij veel mee samenwerken. Voor ruimtelijke ontwikkelingen die een ingewikkelde ruimtelijke procedure vereisen, werken architecten graag met ons samen, omdat architecten de capaciteit en ervaring die hiervoor nodig is soms missen. De keuze om een ruimtelijke procedure in samenwerking met Weltevreden te doorlopen is zodoende een goed alternatief.

Woningbouwverenigingen

Ook door diverse woningbouwverenigingen worden wij geregeld gevraagd of het nu gaat om het opstellen van de noodzakelijk ruimtelijke onderbouwing bij een omgevingsvergunningsaanvraag, het opstellen van een bestemmingplan of een  bezwaar & beroep procedure bij voorgenomen ontwikkelingen.

Particulieren

Voor het realiseren van vergunningplichtige ontwikkelingen bij (ver)bouw, of herbestemming kunnen de procedures ingewikkeld zijn.

U heeft te maken met diverse overheidsinstanties, waarbij de gemeente in alle gevallen en afhankelijk van locatie óók de provincie, omgevingsdienst en het waterschap. Al deze partijen bestaan uit diverse afdelingen met al hun eigen belangen. Bij grotere of complexere ontwikkelingen zal zelfs het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden.

Tijdens deze trajecten komt u voor veel vragenstukken te staan en zal besluitvorming noodzakelijk zijn. De wensen gaan niet altijd gepaard met de realiteit. Om te zorgen dat voor uw initiatief alle belangen van de betrokken partijen op elkaar worden afgestemd en u te ondersteunen bij besluitvorming, kunnen wij u voorzien van procesbegeleiding om het gebied van omgevingsrecht en ruimtelijke ordening.

 

Wij verzorgen zowel de ruimtelijke onderbouwing als procesbegeleiding en weten als geen ander hoe om te gaan met de ruimtelijke regelgeving en de mogelijkheden binnen het beleid om uw project doorgang te laten krijgen.

Contact met Weltevreden

Indien u ruimtelijk (juridisch) advies en/of begeleiding bij ruimtelijke procedures wenst, neem dan vooral contact met ons op. Telefonisch of via de mail kunt u uw situatie uitleggen en kunnen wij u voorzien van een antwoord welke stappen te ondernemen.

Bel: 030 2003 211

Mail: v.bothof@weltevredenbv.nl

Bezoek ons in Bilthoven