Bent u geïnteresseerd in een woning, kantoor of braakliggend terrein? Maar wilt u aanpassingen aanbrengen en weet niet of deze werkzamenheden vergunningplichtig zijn? Dan kan Weltevreden een Quick scan uitvoeren.

Bij de Quick scan kijken we wat er vergunningvrij mogelijk is, of er een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk is, of dat er een binnenplanse of buitenplanse wijziging van het bestemmingsplan met een omzetvergunning moet komen.

De quick

Neem voor vragen over de Quick scan of vergunningsverplichtingen voor de omzetvergunning, omgevingsvergunning, of wat mogelijk is binnen het bestemmingsplan of de gemeentelijke of regionale structuur- of woonvisies contact op met één van onze adviseurs.

[invoegen T schaapherder – Geografisch consultant]