Omgevingswet; nieuwe regels vanaf 2021

De Omgevingswet zal naar verwachting in 2021 in werking treden. Op 7 maart heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Na goedkeuring door de Eerste Kamer zal de komende twee jaar gebruikt worden om het Digitaal Stelsel op te zetten.

Het doel van de Omgevingswet is de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en samen te voegen. De huidige vigerende wet en regelgeving met betrekking tot de omgeving worden hierin opgenomen.

Door het decentrale uitgangspunt van de Omgevingswet is er meer ruimte voor lokale afwegingen en kan er lokaal maatwerk worden geleverd bij initiatieven om zo doende de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren en te komen tot een deugdelijke ruimtelijk ordening. Vele gemeenten zijn inmiddels in het kader van "Aan de slag met de Omgevingswet" pilots begonnen om hun manier van werken aan te passen aan de Omgevingswet.