Omgevingsrecht; een specifiek aspect

De wet- en regelgeving met betrekking tot de omgeving, waarin wordt gewoond, gewerkt en gerecreƫerd, vallen onder het collectief omgevingsrecht. Onder deze wetgeving valt de Wro, Bro, Barro, Wabo, Bouwbesluit en de gedelegeerde wetgeving naar lagere overheden (o.a. provinciale verordeningen, visies, bestemmingsplannen, welstandsnota).

Weltevreden adviseert, bemiddelt en beantwoordt juridische vraagstukken binnen het omgevingsrecht. De professionele deskundigheid en een onafhankelijke blik voor het onderbouwen van belangen kan de doorslaggevende factor zijn bij zowel meningsverschillen, verkenning van bouwmogelijkheden als andere complexe ruimtelijke vraagstukken.

Het verzorgen van deskundige onderzoek en juridisch juist onderbouwen leidt tot het behalen van doelstellingen. Weltevreden biedt ruimtelijk en juridisch advies, verzorgen onafhankelijk deskundig onderzoek, treden op als expert aanvullend bij procesvoering en ruimtelijke analyses.

  • Bezwaar- en beroepstrajecten en/of -procedures
  • Zienswijzebehandeling; zowel voor overheden als voor initiatiefnemers
  • Contra-expertise en second-opiniononderzoeken
  • Woonbehoefteonderzoek en de Laddertoets (Barro)
  • Handhavingstrajecten bij (geconstateerde) overtreding van een bestemmingsplan of structuurplan
  • Participatiebijeenkomsten, omgevingsdialoog met stakeholders
  • Planverkenning, Kader Ruimtelijke Regelgeving voor initiatiefnemers en projectontwikkelaars