Selectie lopende projecten

De producten op het gebied van ruimtelijk advies & onderzoek betreffen draagvlakverkenningen voor een (toekomstig) besluit, bereikbaarheidsonderzoek, planverkenning voor projectontwikkelaars, projectcoördinatie, toezicht en handhavingstrajecten bij overtreding van een bestemmingsplan of structuurplan, vergunnings- en bezwaartrajecten, zienswijzebehandeling, ruimtelijke onderbouwing binnen het omgevingsrecht van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Besluit ruimtelijke ordening (Bro), bezwaarprocedures, bestemmingsplanwijzigingen en voorziet in contra-expertise voor gebruik bij onder andere de Raad van State. Ook bieden we een quick scan voor de vergunningsaanvraag aan: het Kader Ruimtelijke Regelgeving van Weltevreden. 

 

Recent voltooide referenties

Procedurerapportage (deskundigenonderzoek) welstandsprocedure Zuiderschool Meppel

Onderbouwing voor transformatie en nieuwbouw in Wormer

Transformatie van kantoor naar wonen, Emmalaan, de Bilt

Ruimtelijke onderbouwing Leger des Heils/Mex architects Helmond

Welstandstoetsing balkons Amsterdam

Deskundigenonderzoek gedoogconstructie Wro/Bro Soest

Oriënterende verkenning herontwikkeling Tivoli Oudegracht, Utrecht

Schetsplan t.b.v tuinzwembad bij gedoogcontructie

Verkeersplanologische toetsing bouwplannen te Nieuwvliet (Sluis, Zeeland)

Locatieonderzoek privé-museum Pianola Sociëteit

Dossier Tiny Houses

Contra-expertise t.b.v. Raad van State op bouwplannen stal Koningshoeve te Soest

Advies ontwikkelingen landgoed Pijnenburg

N18 Corridorstudie: Kansen voor een Krimpregio

Verkenning/marktconsultatie herontwikkeling voormalig gemeentekantoor Wijchen

Ruimtelijke advies en onderzoek voor hondenuitlaatservice

Ruimtelijk bezwaar dierenkliniek Hoofddorp

Rapport Defensible Spaces

Contra-expertise dierenkliniek de Bilt

Hinder en overlast door bijen

Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag (CVO DH)

Reactie op zienswijzen voor landgoedeigenaar te Lage Vuursche

Planschets gebiedsontwikkeling Kop van Aarle Rixtel.