Onze adviseurs in het omgevingsrecht geven advies en verzorgen omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, gebieds- en structuurvisies. Weltevreden voorziet bij bezwaar- en beroepsprocedures van contra-expertise voor gebruik in processtukken tot aan de Raad van State. Adviseurs van Weltevreden treden met regelmaat op als onafhankelijk deskundige (second-opinion of deskundige-à-decharge) in het omgevingsrecht bij juridische of gerechtelijke procedures. Voor procesbegeleiding of advies met betrekking tot gebieds- of herontwikkelingen levert Weltevreden procesbegeleiding.

 

 

Recent voltooide referenties in het omgevingsrecht

Advies aan belegger publiekrechtelijke voorwaarden

Berekening van stikstofdepositie voor PEAK Noorderplassen, Almere

Ondersteuning bij belang ontwikkelaar jachthaven in rechtszaak

Aanvullende gemeentelijke eisen naar aanleiding van wijziging van activiteiten voor bijeenkomstfunctie

Buitenplanse wijziging voor kookworkshops

Schetsplan t.b.v tuinzwembad bij gedoogcontructie

Procedurerapportage (deskundigenonderzoek) welstandsprocedure Zuiderschool Meppel

Welstandstoetsing balkons Amsterdam

Contra-expertise t.b.v. Raad van State op bouwplannen stal Koningshoeve te Soest

Deskundigenonderzoek gedoogconstructie Wro/Bro Soest

Ruimtelijk bezwaar dierenklinieken

Hinder en overlast door bijen

Reactie op zienswijzen voor landgoedeigenaar te Lage Vuursche

Contra-expertise dierenkliniek de Bilt