Loevestein 33 in Ede ligt in de woonbuurt De Steinen, naast winkelcentrum Bellestein in wijk Veldhuizen, buiten het centrum van Ede. Het betreft een gebouw uit de jaren ’70 op een kavel van ruim 2 hectare (bvo ruim 29.000 m²). Ter oriëntatie is in september 2018 een volumestudie gemaakt. Daarna is het gesprek aangegaan met de gemeente Ede. Hierbij is aangegeven dat er transformatie of herontwikkeling mogelijk is.De gemeenteraad van Ede is aan zet om kaders in een Nota van Uitgangspunten vast te leggen. Ter voorbereiding van deze Nota zal Weltevreden een omgevingsdialoog met de belanghebbenden in de omgeving starten.

De omgevingsdialoog zal in minimaal twee sessies gebeuren, waarvan geprobeerd wordt vóór de zomer de eerste dialoog met de buurt en belanghebbenden te organiseren.

Eventuele aandachtspunten breder dan het kavel pakt de gemeente op, aangezien het proces voor herontwikkeling enkel het kavel Loevestein 33 betreft en expliciet niet een complete gebiedsontwikkeling.

Mochten er vragen zijn over dit project, dan kunt u contact opnemen met onze adviseur, via loevestein@weltevredenbv.nl of 030 2003 211.