Over ons

  1. Home
  2. Over ons

Weltevreden – adviseurs in het omgevingsrecht

De adviseurs van Weltevreden voorzien initiatiefnemers zoals overheden, eigenaren, projectontwikkelaars, vastgoedbeheerders en beleggingsfirma’s van de noodzakelijke bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, zienswijze- en bezwaarprocedures, ruimtelijke onderbouwingen en deskundigenonderzoek. Daarbij adviseren en begeleiden onze procesadviseurs bij (complexe) gebieds- en herontwikkelingstrajecten met zowel juridische als procesmatige kennis en ervaring.

Weltevreden voorziet bij bezwaar- en beroepsprocedures van contra-expertise voor gebruik in processtukken tot aan de Raad van State. Adviseurs van Weltevreden treden met regelmaat op als onafhankelijk deskundige (second-opinion of deskundige-à-decharge) in het omgevingsrecht bij de juridische of gerechtelijke procedures.

Weltevreden onderscheidt zich met advies en onderzoek dat een bijdrage levert aan de kwalitatieve (ruimtelijke) ontwikkelingen in de woon- en leefomgeving. Het bureau beschikt over uitgebreide kennis en ervaring binnen het privaatrecht en publiekrecht (zoals omgevingsrecht en bestuursrecht) naast de stedenbouwkundige expertise. De adviseurs hebben de (juridische) inhoudelijk kennis, beseffen het bestuurlijk belang en verstaan de commerciële vraagstukken van onze opdrachtgevers en belangen voor een integrale aanpak die een overheid binnen de huidige regelgeving in de ruimtelijke ontwikkeling beoogt.

Tot slot leveren wij advies omtrent contract-, project- en procesmanagement.

Ruimtelijk advies: Proces & realisatie

De adviseurs gespecialiseerd in proces & realisatie leveren advies bij gebiedsontwikkelingen, onderzoeken (her)ontwikkellocaties door middel van haalbaarheidsstudies, locatieverkenningen en massastudies, voeren draagvlakverkenningen uit en begeleiden participatietrajecten en de omgevingsdialoog.

Ruimtelijk advies: omgevingsrecht

Onze adviseurs in het omgevingsrecht geven advies en verzorgen omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, gebieds- en structuurvisies. Weltevreden voorziet bij bezwaar- en beroepsprocedures van contra-expertise voor gebruik in processtukken tot aan de Raad van State. Adviseurs van Weltevreden treden met regelmaat op als onafhankelijk deskundige (second-opinion of deskundige-à-decharge) in het omgevingsrecht bij juridische of gerechtelijke procedures.

Management & realisatie

Weltevreden beschikt over ruime ervaring in bouwgerelateerde managementopdrachten en ziet dankzij die ervaring de mogelijkheid om verder te gaan in het proces- en contractmanagement voor opdrachtgevers gedurende de realisatieperiode van een project. Door het scala aan opdrachtgevers, situaties en uitdagende projecten met verscheidene belangen, is de ervaring dat een duidelijke planning en proces een belangrijke rol spelen voor een constructief en deugdelijk resultaat.

Met dank aan het inleveringsvermogen heeft Weltevreden de belangenbehartiging van alle betrokken partijen hoog in het vaandel staan.

Werken bij Weltevreden

Vacatures zijn te vinden onder de pagina Werken Bij. Momenteel zijn wij op zoek naar een junior adviseur ruimtelijke ordening/planoloog

Weltevreden Maatschappelijk

Voor Weltevreden B.V. staat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) centraal in de onderzoeken die we uitvoeren, maar ook bij het personeelsbeleid. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers breed zijn ontwikkeld en een aanvulling vormen op elkaar in een interdisciplinair samengesteld team. Bij Weltevreden B.V. zien wij een aandoening niet als een beperking maar juist als een bewijs van de kracht in mensen als zij zover zijn gekomen. Wij kijken naar de kwaliteiten van medewerkers en zien een aandoening als een gegeven dat een werknemer een doorzetter is, creatief kan zijn en positief blijft denken, die goed met tegenslagen om kan gaan en niet opgeeft.

We werken op dit gebied samen met ’s Heeren Loo en Stichting Papageno en het Papageno Huis te Laren. Daarnaast werkten wij van 2018 tot 2022 samen met Utrechts Landschap. We ondersteunden deze provinciale Landschapsstichting door middel van advies en een financiële bijdrage. Meer informatie over deze samenwerking is te vinden in ons nieuwsbericht.