nander

  1. Home
  2. Author: nander
Landal Greenparks De Wielsche Dreef: van oude camping tot moderne recreatieoase

Landal Greenparks De Wielsche Dreef: van oude camping tot moderne recreatieoase

De transformatie van Camping Kalverland naar een modern recreatiepark in Eck en Wiel is het resultaat van zorgvuldige planning en samenwerking, waarbij Weltevreden B.V., als adviseurs in omgevingsrecht, een cruciale rol hebben gespeeld. Onder leiding van ontwikkelaar 2B Recreatie is het project gestart met het behoud van bestaande recreatiecontracten, inclusief de (gedoogde) bewoning, terwijl tegelijkertijd de plannen voor het nieuwe recreatiepark werden uitgewerkt. Weltevreden B.V. adviseerde en coördineerde op het gebied van planologie, procesmanagement en juridische aspecten, waardoor het project op koers bleef.

Na het voltooien van het Masterplan van Van den Berg architecten werden grondwerkzaamheden gestart, waarbij een bodemsanering nodig was vanwege de aanwezigheid van teerhoudend asfalt. AMOS uit Nieuwegein bracht specialistische kennis in om deze sanering professioneel uit te voeren, wat resulteerde in een grond die voldeed aan milieuhygiënische normen. Tijdens de procedure werden uitdagingen zoals onzekerheid over stikstofregelgeving aangepakt, met een geruststellende constatering dat de bouw- en gebruiksfase geen significante depositie zouden veroorzaken.

Weltevreden B.V. startte tegelijkertijd een omgevingsdialoog om omwonenden en gemeenteraadsleden te informeren over de voortgang en toekomstvisie van het recreatiepark. Het huidige bestemmingsplan werd aangepast om ruimte te bieden voor middelgrote recreatie-eenheden, rekening houdend met veranderende wensen van bezoekers. Verdere ontwikkelingen, zoals grotere eenheden en centrumvoorzieningen, staan nog op de planning voor toekomstige fasen.

De vaststelling van de Omgevingsvisie Buren in 2022 bood extra mogelijkheden voor de uitbreiding en concentratie van recreatie op bestaande locaties. Dankzij de expertise en begeleiding van Weltevreden B.V. is de omgevingsvergunning voor de bouw van 156 vakantiewoningen succesvol aangevraagd en verleend, waarmee de weg vrij is voor de verdere ontwikkeling van dit veelbelovende recreatiepark.

Contact met Weltevreden

Indien u ruimtelijk (juridisch) advies en/of begeleiding bij ruimtelijke procedures wenst, neem dan vooral contact met ons op. Telefonisch of via de mail kunt u uw situatie uitleggen en kunnen wij u voorzien van een antwoord welke stappen te ondernemen.

Bel: 030 2003 211

Mail: v.bothof@weltevredenbv.nl

Bezoek ons in Bilthoven