1. Nieuws
  2. Parkeerdrukmeting sloop-nieuwbouw bedrijventerrein Zeist

In opdracht van initiatiefnemer is er een parkeerdrukmeting uitgevoerd aan de Leeuweriklaan 20 in Zeist, de voorgenomen ontwikkeling betreft sloop-nieuwbouw. Bij de oude situatie zit er een boks-sportschool en twee kantoren in één bouwlaag. Het nieuwe pand heeft 2 extra verdiepingen, het totaal komt dan uit op drie bouwlagen. De onderste twee lagen is bestemd voor kantoren met een opslagunit. De boks-sportschool zal zich dan vestigen op de 3e verdieping. Bij het realiseren van extra bedrijfspanden gelden eisen voor parkeren. De geëiste parkeerplaatsen kunnen niet op eigen terrein geplaatst worden, waardoor er een parkeerdrukmeting moet worden uitgevoerd.

Bij een parkeerdrukmeting wordt er in de omgeving gekeken of er genoeg parkeerplekken open zijn om de extra drukte op te vangen. Eerst is er nagegaan hoeveel parkeerplekken er nodig zijn. Hiervoor zijn de parkeernormen van de gemeente Zeist erbij gehaald, dit kwam uit op 25. Op eigen terrein is er plaatst voor 16 parkeerplaatsen, op openbare ruimte moet er dus plaats zijn voor 9 extra auto’s.

Om een accuraat en representatief beeld te krijgen is er op meerdere momenten een meting gedaan. De metingen werden gedaan in 10 metingen, verspreid over twee werkdagen en twee weekenddagen. Op de twee werkdagen werden de metingen gedaan in de ochtend, middag en avond, op één dag werd ook ’s nachts geteld. Op zaterdag werd er in de middag en avond gekeken, zondag alleen in de middag.

Het onderzoeksgebied lig op een maximale loopafstand van 400 meter vanaf het projectgebied, in totaal zijn er 586 parkeerplaatsen. Het bezettingspercentage lag tussen 49% en 67,5%. Het laagste bezettingspercentage was op zaterdagmiddag en het hoogste bezettingspercentage was op woensdagnacht. Conform het gemeentelijke parkeerbeleid van Zeist geldt dat het uitgangspunt voor de parkeerdruk in de openbare ruimte de waarde van 85% niet overschrijdt. Uit het onderzoek is gebleken de parkeerdruk in de omgeving daar ver onder zit, waardoor de parkeervraag van 9 parkeerplaatsen makkelijk in de omgeving opgevangen kan worden.

 

Nieuws & Projecten

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

De ontwikkeling van de centrumvoorzieningen in het recreatiepark in Eck en Wiel is waardevol voor zowel toeristen als inwoners. Voor de bouw van deze voorzieningen waren omgevingsvergunningen nodig, die zijn ruimtelijk onderbouwd en aangevraagd door Weltevreden B.V. uit Bilthoven en verleend door de Omgevingsdienst Rivierenland. De vergunningen passen binnen het bestemmingsplan Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland. Daarnaast heeft Weltevreden B.V. ook vergunningen aangevraagd voor ontheffing van de herbeplantingsplicht bij de Omgevingsdienst Rivierenland, Provincie Gelderland en Gemeente Buren.

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Weltevreden B.V. heeft in opdracht van
Landal de Wielsche Dreef, naast fase 1, 2A+B (Centrum voorzieningen restaurant, zwembad), Herplant, WNB en grondwerk fase 1, de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning en m.e.r.-beoordeling voor de aanleg van 2 vijvers en een wadi gecoördineerd en begeleid. Ze hebben een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld en alle relevante aspecten behandeld, waaronder topografie, vergunningen, archeologie en meer. In samenwerking met bureau BOOT is het besluit verkregen, uitgegeven door de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Ander nieuws