1. Nieuws
  2. Participatie bijeenkomst verzorgt door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

In opdracht van RDB Real Estate B.V. uit Meppel, heeft Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven een informatieavond georganiseerd voor de omgeving, dit in het kader van participatie. Deze avond is bedoeld om de voorgenomen ontwikkelingen van de initiatiefnemer voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel in gemeente Meppel te presenteren, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. Het pand, dat in 1923 is gebouwd op een perceel van 1.423 m², heeft aanvullende percelen van respectievelijk 244 m² en 23 m². De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met een focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. De avond resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, vooral voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA), speelt participatie een cruciale rol. Participatie houdt in dat de samenleving wordt betrokken bij het proces. Het doel is om meningen te verzamelen en inzicht te krijgen in relevante feiten, omstandigheden, en belangen met betrekking tot een voorgenomen project. Dit vroegtijdige betrekken van belanghebbenden kan de kwaliteit van zowel het project zelf als het besluitvormingsproces erover verbeteren. Daarom is het voor een initiatiefnemer van belang om aan te geven of participatie heeft plaatsgevonden bij de aanvraag van de omgevingsvergunning en wat de resultaten daarvan zijn.

Nieuws & Projecten

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Weltevreden B.V. heeft in opdracht van
Landal de Wielsche Dreef, naast fase 1, 2A+B (Centrum voorzieningen restaurant, zwembad), Herplant, WNB en grondwerk fase 1, de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning en m.e.r.-beoordeling voor de aanleg van 2 vijvers en een wadi gecoördineerd en begeleid. Ze hebben een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld en alle relevante aspecten behandeld, waaronder topografie, vergunningen, archeologie en meer. In samenwerking met bureau BOOT is het besluit verkregen, uitgegeven door de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel stond jarenlang leeg. De gemeente heeft het verkocht aan RdB Real Estate, die appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw wil realiseren, samen met nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige praktijklokalen. Weltevreden heeft het bestemmingsplan hiervoor opgesteld. Het hoofdgebouw blijft behouden als provinciaal monument, terwijl de overige gebouwen zijn gesloopt. Het project werd geconfronteerd met uitdagingen, zoals de nabijheid van een transformatorstation en veranderende regelgeving. Het nieuwe bestemmingsplan, "Meppel - Randweg LTS", is door de gemeenteraad vastgesteld en is nu definitief. Het plan omvat de realisatie van appartementen en kantoren in het monumentale gebouw, evenals de bouw van maximaal 24 woningen op de locatie van de gesloopte praktijklokalen.

Akkoord op Molenbiotoop onderzoek voor nieuwbouwcomplex op Stadswerven kavel A1 te Dordrecht

Akkoord op Molenbiotoop onderzoek voor nieuwbouwcomplex op Stadswerven kavel A1 te Dordrecht

Weltevreden B.V., het adviesbureau in omgevingsrecht uit Bilthoven, heeft in opdracht van Ontwikkelcombinatie de Werven B.V. (een samenwerking tussen AM en Dura Vermeer Bouw Zuid West) een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke effecten van nieuwbouw op de historische molen Kyck over den Dyck in Dordrecht. Het onderzoek analyseerde factoren zoals windrichting, windsnelheid en bestaande obstakels, die van invloed zijn op de windvang van de molen en de bescherming van de molenbiotoop volgens het bestemmingsplan. De bevindingen tonen aan dat de impact van de voorgestelde bebouwing op de windvang van de molen minimaal is, vooral in de noordelijke richting. Bovendien zijn er reeds veel winddagen in het gebied, waardoor het effect op de windvang acceptabel blijft. Mitigerende maatregelen in het ontwerp verminderen verder de invloed op de windvang.

Ander nieuws