1. Nieuws
  2. Akkoord op Molenbiotoop onderzoek voor nieuwbouwcomplex op Stadswerven kavel A1 te Dordrecht

Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht heeft in opdracht van Ontwikkelcombinatie de Werven B.V., een samenwerking tussen AM en Dura Vermeer Bouw Zuid West, een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke impact van nieuwbouwontwikkelingen op de historische molen Kyck over den Dyck in Dordrecht. Dit onderzoek omvatte een grondige analyse van verschillende factoren die van invloed zijn op de windvang van de molen en de bescherming van de molenbiotoop volgens het bestemmingsplan. De factoren die in de windvang worden meegewogen, zoals windrichting, windsnelheid, reeds aanwezige obstakels en omvang van de vervangende bebouwing, zijn allen van cruciaal belang voor het inschatten van de mogelijke windbeperking voor Kyck over den Dyck als gevolg van het initiatief tot het bouwen van het nieuwbouwcomplex op Stadswerven kavel A1.

Het onderzoek toonde aan dat de impact van de voorgestelde bebouwing op de windvang van de molen zeer beperkt is in de noordelijke richting (van 356°-010°), aangezien de wind uit deze richting minder dan 1,3% van de dagen per jaar voorkomt volgens de KNMI windgegevens van de afgelopen zes jaar. Bovendien bleek uit de analyse dat er reeds relatief veel wind in het plangebied voorkomt, wat resulteert in ongeveer 112 geschikte draai- en maaldagen per jaar, oftewel 27% van het jaar.

Verder werd vastgesteld dat de windbeperking van de bebouwing tot de voorgestelde hoogte acceptabel is, gezien het feit dat slechts 0,13% van de dagen de wind uit de richting van de bebouwing komt met een windsnelheid die malen op windenergie mogelijk maakt. Dit betekent gemiddeld minder dan één dag per jaar over de afgelopen zes jaar.

Daarnaast zijn er in de omgeving diverse verstorende objecten, zoals beplanting en bebouwing, maar het gebouw op het plangebied heeft relatief minder invloed, mede vanwege de aanzienlijke afstand tot de molen, waarvan het middelpunt zich op 363 meter afstand bevindt. De zichtlijnen op de molen worden nauwelijks aangetast door de nieuwbouw vanwege deze ruime afstand, wat de cultuurhistorische waarde van de molen intact houdt.

Tot slot zijn er in het ontwerp mitigerende maatregelen opgenomen, zoals een terugliggende bouwlaag voor de bovenste lagen, wat het effect op de windvang vermindert. Op basis van deze bevindingen kan redelijkerwijs worden afgeweken van de bepalingen omtrent de molenbiotoop middels de algemene afwijkingsregels in artikel 26.

Nieuws & Projecten

Participatie bijeenkomst verzorgt door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatie bijeenkomst verzorgt door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Weltevreden B.V. heeft in opdracht van
Landal de Wielsche Dreef, naast fase 1, 2A+B (Centrum voorzieningen restaurant, zwembad), Herplant, WNB en grondwerk fase 1, de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning en m.e.r.-beoordeling voor de aanleg van 2 vijvers en een wadi gecoördineerd en begeleid. Ze hebben een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld en alle relevante aspecten behandeld, waaronder topografie, vergunningen, archeologie en meer. In samenwerking met bureau BOOT is het besluit verkregen, uitgegeven door de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel stond jarenlang leeg. De gemeente heeft het verkocht aan RdB Real Estate, die appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw wil realiseren, samen met nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige praktijklokalen. Weltevreden heeft het bestemmingsplan hiervoor opgesteld. Het hoofdgebouw blijft behouden als provinciaal monument, terwijl de overige gebouwen zijn gesloopt. Het project werd geconfronteerd met uitdagingen, zoals de nabijheid van een transformatorstation en veranderende regelgeving. Het nieuwe bestemmingsplan, "Meppel - Randweg LTS", is door de gemeenteraad vastgesteld en is nu definitief. Het plan omvat de realisatie van appartementen en kantoren in het monumentale gebouw, evenals de bouw van maximaal 24 woningen op de locatie van de gesloopte praktijklokalen.

Ander nieuws