1. Nieuws
  2. Binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht

In opdracht van Trustan Investments uit Utrecht hebben de adviseurs van Weltevreden de projectcoördinatie verricht en de ruimtelijke onderbouwing opgesteld van de voorgenomen binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleine Singel 29-31 te Utrecht. De bestaande situatie bestaat uit een tweetal gebouwen die onderhoudstechnisch in slechte staat verkeren. De beoogde ontwikkeling betreft het slopen van de bestaande bebouwing en om hier nieuwbouw te realiseren bestaande uit zes woningen en twee units zonder woonfunctie op de begaande grond. Hierbij is er een bouwlaag en een kap toegevoegd. Door het toevoegen van een extra bouwlaag sluit het beter aan op de bebouwing eromheen. De zes appartementen krijgen een oppervlakte tussen 36,7 m2 en 50 m2. Omdat er binnen het project de bouwhoogte verhoogd wordt, zijn er afspraken gemaakt met de buren, er worden maatregelen getroffen om het zicht tussen de percelen weg te nemen. De extra bouwlaag neemt ook geen zonlicht weg van de buren. De nieuwe situatie past goed in de ruimtelijke visie van de gemeente. Verdichting van stedelijk gebied, energietransitie en het beperken van autogebruik spelen een grote rol bij de visie, waar het plan zich aan houdt. Naast de ruimtelijke aspecten wordt ook aandacht besteed aan milieutechnische eisen zoals archeologie, bodem, ecologie en water. Kortom, de ruimtelijke onderbouwing biedt een grondige analyse en rechtvaardiging van de voorgestelde ontwikkeling, waarbij zowel ruimtelijke als procedurele aspecten zorgvuldig zijn afgewogen en toegelicht.

 Op 26 januari 2024 heeft de gemeente Utrecht besloten de vergunning voor deze ontwikkeling te verlenen en gepubliceerd via de link: VERGUNNING Kleine Singel Utrecht.

 

Nieuws & Projecten

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

De ontwikkeling van de centrumvoorzieningen in het recreatiepark in Eck en Wiel is waardevol voor zowel toeristen als inwoners. Voor de bouw van deze voorzieningen waren omgevingsvergunningen nodig, die zijn ruimtelijk onderbouwd en aangevraagd door Weltevreden B.V. uit Bilthoven en verleend door de Omgevingsdienst Rivierenland. De vergunningen passen binnen het bestemmingsplan Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland. Daarnaast heeft Weltevreden B.V. ook vergunningen aangevraagd voor ontheffing van de herbeplantingsplicht bij de Omgevingsdienst Rivierenland, Provincie Gelderland en Gemeente Buren.

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Ander nieuws