1. Nieuws
  2. Inventariserend onderzoek molenbiotoop van de stellingmolen Zeldenrust te Oss

In opdracht van de gemeente Oss heeft Weltevreden een rapport opgesteld in verband met de geplande nieuwbouw van Theater De Lievekamp aan de Raadhuislaan 14 te Oss.

Dit rapport onderzoekt de molenbiotoop van de stellingmolen Zeldenrust in Oss, gemeente Oss, die binnen 500 meter van de molen plaatsvindt. Het doel is de effecten van de nieuwbouw op de windvang van stellingmolen Zeldenrust vast te stellen, uitgevoerd door Weltevreden B.V. in opdracht van de gemeente Oss.

De molen, ook bekend als De Zwaluw, dateert uit 1860 en werd in 1977 herbouwd. Eigendom van de gemeente Oss, heeft de molen een hoogte van 9 meter en een vlucht van 25 meter. Tevens wordt de geschiedenis van de molen belicht, waarin deze in 1971 door de gemeente werd verworven en in 1978 gerestaureerd werd, resulterend in de status van rijksmonument in 1973.

Het juridisch kader met betrekking tot de molenbiotoop en de bescherming ervan wordt besproken, inclusief provinciaal beleid zoals vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening, Monumentenwet, en de Omgevingsverordening Noord-Brabant, evenals gemeentelijk beleid opgenomen in het bestemmingsplan ‘Midden Noord – Oss – 2012’.

De analyse van de molenbiotoop omvat factoren zoals windrichting, windsnelheid, en bestaande obstakels. De molenbiotoopformule van Vereniging De Hollandse Molen wordt gebruikt om te bepalen of de nieuwbouw de windvang van de molen aantast. De conclusie is dat ondanks enkele reeds aanwezige obstakels, de nieuwbouw naar verwachting een beperkte invloed zal hebben op de windvang van molen Zeldenrust. Aanbevelingen worden gedaan voor verdere planvorming en ruimtelijke ordening, met aandacht voor het belang van de molen en haar biotoop.

 

Nieuws & Projecten

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

De ontwikkeling van de centrumvoorzieningen in het recreatiepark in Eck en Wiel is waardevol voor zowel toeristen als inwoners. Voor de bouw van deze voorzieningen waren omgevingsvergunningen nodig, die zijn ruimtelijk onderbouwd en aangevraagd door Weltevreden B.V. uit Bilthoven en verleend door de Omgevingsdienst Rivierenland. De vergunningen passen binnen het bestemmingsplan Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland. Daarnaast heeft Weltevreden B.V. ook vergunningen aangevraagd voor ontheffing van de herbeplantingsplicht bij de Omgevingsdienst Rivierenland, Provincie Gelderland en Gemeente Buren.

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Ander nieuws