1. Nieuws
  2. Toestemming voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bij bedrijfsverhuizing in Diemen.

Weltevreden Adviseurs in het omgevingsrecht heeft het voorrecht gehad om als ruimtelijk adviseur betrokken te zijn bij een opmerkelijk project in Diemen, met betrekking tot het kantoorgebouw Wisselwerking 22- (24). Dit project, geleid door Lighthouse Instruments, heeft een boeiend traject doorlopen dat de complexiteit van ruimtelijke ordening en wetgeving heeft blootgelegd.

Onze betrokkenheid begon met de identificatie van het potentieel van deze locatie. Als ruimtelijk adviseurs in het omgevingsrecht begrepen we de noodzaak van planologische zekerheid om de beoogde vestiging van Lighthouse Instruments te realiseren. Een koopovereenkomst was opgesteld, maar met belangrijke voorbehouden die afhankelijk waren van de haalbaarheid van het project binnen het geldende bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan bood aanvankelijk weinig duidelijkheid over de toegestane activiteiten op deze locatie. Hoewel de activiteiten van Lighthouse Instruments vergelijkbaar waren met kantoorwerkzaamheden, ontbrak een precieze definitie in het bestemmingsplan. Dit leidde tot de noodzaak om rechtszekerheid te verkrijgen via een omgevingsvergunningaanvraag.

Een cruciale vraag rees: was een omgevingsvergunning wel echt noodzakelijk, of was er ruimte voor interpretatie door het bevoegd gezag? Deze vraagstukken vereisten diepgaande juridische en ruimtelijke expertise om tot een oplossing te komen. De huidige eigenaar van het pand verleende een machtiging voor de aanvraag, wat een belangrijke stap was in de richting van het realiseren van dit project.

Bij Lighthouse Instruments draait alles om precisie, en hun werk met laserinstrumenten om materialen te testen en rapportages op te stellen is van cruciaal belang voor verschillende sectoren. Deze metingen worden uitgevoerd in afgesloten containers en hebben geen milieuzonering nodig. Momenteel is Lighthouse Instruments gevestigd op het Science Park Amsterdam, maar Wisselwerking 22 zal fungeren als hun Europese hoofdkantoor.

Veiligheid staat voorop in de dagelijkse werkzaamheden van Lighthouse Instruments. Beschermende kleding of accessoires zijn niet nodig, omdat de producten in hermetisch afgesloten containers worden aangeleverd en blijven tijdens het analyseren. Verkeersbewegingen voor deze activiteiten zijn beperkt tot 6 tot 10 keer per week, met licht vervoer van minder dan 3,5 ton, wat binnen de normale gang van zaken voor kantooractiviteiten valt.

Het bestemmingsplan bood geen expliciete afwijkingsmogelijkheid voor dit specifieke gebruik, wat leidde tot de aanvraag van een omgevingsvergunning binnenplans afwijken. Dit was gebaseerd op de impliciete mogelijkheid om vergelijkbare activiteiten toe te staan, zoals vastgelegd in artikel 1 van de bestemmingsregels.

We zijn verheugd om aan te kondigen dat de vergunning met succes is verleend. Dit betekent niet alleen een belangrijke mijlpaal voor Lighthouse Instruments, maar ook een bevestiging van ons werk als ruimtelijk adviseurs in het omgevingsrecht. De beoordeling van aspecten zoals externe veiligheid, geluid, milieuzonering, verkeer en parkeren heeft geen verdere beperkingen opgelegd, wat een positieve stap is voor de toekomstige activiteiten van Lighthouse Instruments op deze locatie.

Als ruimtelijk adviseurs in het omgevingsrecht zijn we trots op onze rol in dit project en feliciteren we Lighthouse Instruments met deze belangrijke prestatie.

Op 10 august 2023 is besloten om de omgevingsvergunning  voor Toestemming voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening aan Wisselwerking 22 te Diemen te verlenen.

Nieuws & Projecten

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

De ontwikkeling van de centrumvoorzieningen in het recreatiepark in Eck en Wiel is waardevol voor zowel toeristen als inwoners. Voor de bouw van deze voorzieningen waren omgevingsvergunningen nodig, die zijn ruimtelijk onderbouwd en aangevraagd door Weltevreden B.V. uit Bilthoven en verleend door de Omgevingsdienst Rivierenland. De vergunningen passen binnen het bestemmingsplan Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland. Daarnaast heeft Weltevreden B.V. ook vergunningen aangevraagd voor ontheffing van de herbeplantingsplicht bij de Omgevingsdienst Rivierenland, Provincie Gelderland en Gemeente Buren.

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Ander nieuws