1. Nieuws
  2. Omgevingsvergunning: wijzigen van het gebruik geeft meer mogelijkheden voor kantoorpand in Utrecht

Voor de professionele schoonheidssalon/-praktijk met laserbehandelingen en after care op de Livingstonelaan 752 in Utrecht is een vergunning verstrekt voor het wijzigen van het gebruik van het pand. De salon verzorgt diverse laserbehandelingen door gekwalificeerde specialisten.

Een inspectie door Handhaving onthulde echter dat het gebruik van het pand niet voldeed aan de functies die waren toegestaan binnen de huidige beheersverordening. Het gebied is planologisch bestemd voor kantoorruimte, maar de salon wordt beschouwd als praktijkruimte en maatschappelijke voorziening.

De schoonheidssalon was al enige tijd actief in het pand en had een goede reputatie in de wijk. De eigenaar was bang dat de salon zou moeten sluiten als er geen vergunning zou worden verleend.

De aanvraag omgevingsvergunning is ingediend door Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht in opdracht van initiatiefnemer Brecheisen makelaars. Het doel van de aanvraag was om het huidige gebruik te legaliseren en daarmee te voorzien in een uitbreiding van de mogelijkheden met een vergunning voor afwijking naar ‘maatschappelijke doeleinden’.

De ruimtelijke onderbouwing van de aanvraag toonde aan dat er in de omgeving zeer gelijkende locaties zijn te vinden die planologisch meer ruimte bieden dan slechts kantoorgebruik. Deze functie sluit tevens aan op het beleid van gemeente Utrecht, dat beoogt om meer werk(gelegenheid) in de wijk te houden.

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van een kantoorruimte ten behoeve van een schoonheidssalon/-praktijk is op 11 juli 2023 gepubliceerd.

Nieuws & Projecten

Verduurzaming 10-hoogflat aan de Hanoidreef 94 t/m 324 te Utrecht

Verduurzaming 10-hoogflat aan de Hanoidreef 94 t/m 324 te Utrecht

Dit project betreft de verduurzaming van een 10-hoogflat aan de Hanoidreef 94 t/m 324 in Utrecht. De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor de herindeling van het bestaande gebouw, waarbij de plint wordt vergroot om 8 woningen te splitsen in 12 woningen. De aanvraag is succesvol gebleken dankzij een gedetailleerde ruimtelijke onderbouwing die aantoont dat het plan voldoet aan de vereisten voor goede stedenbouwkundige ordening.

De gemeente Utrecht zal het plan behandelen volgens de kruimelgevallenregeling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waardoor een reguliere procedure voor een omgevingsvergunning wordt gevolgd. Hoewel het plan niet volledig voldoet aan de voorwaarden van deze regeling vanwege de uitbreiding van de begane grond, heeft de gemeente toch ingestemd vanwege verschillende argumenten, waaronder de solitaire ligging van het gebouw, bijdrage aan binnenstedelijke verdichting, en het verbeteren van de wijk door de verhuur van sociale huurwoningen en de invoering van een woon-werkconcept.

Kortom, het verkrijgen van de vergunning was mogelijk dankzij een zorgvuldige ruimtelijke onderbouwing die de conformiteit met stedenbouwkundige planning aantoonde, ondanks enkele uitdagingen vanwege specifieke beleidsmaatregelen voor het gebied.

Casussen Agrariërs Gemeente de Bilt

Casussen Agrariërs Gemeente de Bilt

De gemeente De Bilt heeft in reactie op zorgen van agrarische ondernemers onderzoek uitgevoerd om te beoordelen of het mogelijk is om meer nevenactiviteiten binnen de agrarische sector toe te staan. Dit onderzoek is ingegeven door de stikstofproblematiek en de behoefte om de levensvatbaarheid van agrarische bedrijven te behouden. Het belangrijkste probleem is het conflict tussen beperkende bestemmingsplannen en andere regelgeving die de bedrijfsvoering bedreigen. De gemeente heeft een presentatie ontvangen van agrarische ondernemers met mogelijke oplossingen. Het onderzoek richtte zich op vijf hoofdonderwerpen: mestvergisting voor stikstofreductie, energieopwekking, woningbouw, nevenactiviteiten en de geleidelijke beëindiging van agrarische activiteiten. Dit initiatief getuigt van een proactieve benadering van de gemeente De Bilt om landgebruik en economische ontwikkeling op een holistische manier te benaderen, met verwachte grote impact op het buitengebied van de gemeente.

Ander nieuws