1. Nieuws
  2. Omgevingsvergunning: wijzigen van het gebruik geeft meer mogelijkheden voor kantoorpand in Utrecht

Voor de professionele schoonheidssalon/-praktijk met laserbehandelingen en after care op de Livingstonelaan 752 in Utrecht is een vergunning verstrekt voor het wijzigen van het gebruik van het pand. De salon verzorgt diverse laserbehandelingen door gekwalificeerde specialisten.

Een inspectie door Handhaving onthulde echter dat het gebruik van het pand niet voldeed aan de functies die waren toegestaan binnen de huidige beheersverordening. Het gebied is planologisch bestemd voor kantoorruimte, maar de salon wordt beschouwd als praktijkruimte en maatschappelijke voorziening.

De schoonheidssalon was al enige tijd actief in het pand en had een goede reputatie in de wijk. De eigenaar was bang dat de salon zou moeten sluiten als er geen vergunning zou worden verleend.

De aanvraag omgevingsvergunning is ingediend door Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht in opdracht van initiatiefnemer Brecheisen makelaars. Het doel van de aanvraag was om het huidige gebruik te legaliseren en daarmee te voorzien in een uitbreiding van de mogelijkheden met een vergunning voor afwijking naar ‘maatschappelijke doeleinden’.

De ruimtelijke onderbouwing van de aanvraag toonde aan dat er in de omgeving zeer gelijkende locaties zijn te vinden die planologisch meer ruimte bieden dan slechts kantoorgebruik. Deze functie sluit tevens aan op het beleid van gemeente Utrecht, dat beoogt om meer werk(gelegenheid) in de wijk te houden.

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van een kantoorruimte ten behoeve van een schoonheidssalon/-praktijk is op 11 juli 2023 gepubliceerd.

Nieuws & Projecten

Vergunning voor slopen bestaand bijgebouw en het realiseren van een bijgebouw met kelder bij de woning

Vergunning voor slopen bestaand bijgebouw en het realiseren van een bijgebouw met kelder bij de woning

Weltevreden Adviseurs heeft op verzoek van Richèl Lubbers Architecten een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de ontwikkelingen op Doctor Abraham Kuyperlaan 62 in Bussum. De voorgestelde ontwikkeling omvat de sloop en nieuwbouw van een bijgebouw, inclusief kelder en dakopbouw, die voldoet aan ruimtelijke kwaliteitseisen en ruimtelijke ordening. Het plan is gelegen in Bussum Centrum en behoudt de ruimtelijke karakteristieken van de omgeving. De onderbouwing beschrijft de huidige situatie, plannen, toetsing aan bestemmingsplannen en beleidskaders, en de procedure richting omgevingsvergunning. Het plan is positief beoordeeld door de gemeente Gooise Meren en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed, en houdt rekening met aspecten zoals archeologie, bodemonderzoek en ecologie. Deze grondige analyse rechtvaardigt de voorgestelde ontwikkeling.

Van bedrijfsperceel naar het gebruik “Wonen en tuin”

Van bedrijfsperceel naar het gebruik “Wonen en tuin”

Succesvolle ontwikkeling van een bedrijfsperceel met bedrijfswoning te Groenekan, gemeente de Bilt. De transformatie naar "Wonen en tuin" is zorgvuldig gepland en onderbouwd, met aandacht voor duurzaamheid en behoud van het buitengebied. Ruigenhoeksedijk 55, gelegen buiten de rode contouren, draagt bij aan het karakter van Groenekan zonder de historische en natuurlijke waarde aan te tasten. De strategische planning waarborgt een goede woon- en leefomgeving met minimale verstoring. De gedetailleerde analyse bevestigt de milieuvriendelijke staat van de bodem en de geluidsbelasting voldoet aan normen. De vergunning voor planologische wijziging is in lijn met lokale visie en regelgeving, waarmee we streven naar een duurzame transformatie die de lokale omgevingskwaliteit positief beïnvloedt.

Inventariserend onderzoek molenbiotoop van de stellingmolen Zeldenrust te Oss

Inventariserend onderzoek molenbiotoop van de stellingmolen Zeldenrust te Oss

Onderzoek naar de molenbiotoop van stellingmolen Zeldenrust in Oss in relatie tot de geplande nieuwbouw van Theater De Lievekamp. Het rapport, uitgevoerd door Weltevreden, analyseert de effecten van de nieuwbouw op de windvang van de molen, eigendom van de gemeente Oss. Bespreking van de geschiedenis en het juridisch kader, inclusief provinciaal en gemeentelijk beleid. De conclusie is dat de nieuwbouw naar verwachting een beperkte invloed zal hebben op de windvang van de molen, ondanks enkele reeds aanwezige obstakels. Aanbevelingen voor verdere planvorming en ruimtelijke ordening worden gedaan met aandacht voor het behoud van de molen en haar biotoop.

Ander nieuws