1. Nieuws
  2. Transformatie monumentale Villa Silva Zeist

Weltevreden heeft in opdracht van de initiatiefnemer voor de transformatie van Villa Silva aan de Wilhelminalaan 24 te Zeist de ruimtelijke procedure verzorgd. Het gemeentelijk monument is tevens voorzien van de dubbelbestemming Waarde voor be borging van het beschermde stadsgezicht ‘Wilhelminapark’ dat van toepassing is in Zeist. Door de procedure te beginnen met een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek, is het mogelijk om de monumentale elementen aan de binnenzijde te behouden, uit te lichten en, waar nodig, terug te brengen.

Dit mooie project is een resultaat van de samenwerking tussen Hammel en Partners architecten en ons team. We zijn verheugd om betrokken te zijn bij de transformatie van Villa Silva, waarbij we streven naar een perfecte balans tussen historisch erfgoed en eigentijds design. Het ontwerp van Hammel en Partners architecten zal zorgen voor een harmonieuze samensmelting van oude charme en moderne esthetiek. Samen is hier een uniek woongebouw gecreëerd met visie van de eigenaar, dat voor de eigenaar-bewoners een unieke woonervaring biedt, met respect voor de rijke geschiedenis van de locatie.

Heeft u naar aanleiding van het lezen van dit artikel over dit ruimtelijke proces vragen of heeft u ook een transformatie of (her)ontwikkeling van een monument? Neem dan contact op met één van onze  gespecialiseerde adviseurs. 

[Verleende omgevingsvergunning: Gemeente Zeist 31 maart 2023]

 

Nieuws & Projecten

Gemeente Meppel. (2024). Bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS.

Gemeente Meppel. (2024). Bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS.

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel stond jarenlang leeg. De gemeente heeft het verkocht aan RdB Real Estate, die appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw wil realiseren, samen met nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige praktijklokalen. Weltevreden heeft het bestemmingsplan hiervoor opgesteld. Het hoofdgebouw blijft behouden als provinciaal monument, terwijl de overige gebouwen zijn gesloopt. Het project werd geconfronteerd met uitdagingen, zoals de nabijheid van een transformatorstation en veranderende regelgeving. Het nieuwe bestemmingsplan, "Meppel - Randweg LTS", is door de gemeenteraad vastgesteld en is nu definitief. Het plan omvat de realisatie van appartementen en kantoren in het monumentale gebouw, evenals de bouw van maximaal 24 woningen op de locatie van de gesloopte praktijklokalen.

Vergunning voor de ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 te Lelystad

Vergunning voor de ontwikkeling aan het adres Wold 23 26A, 26B, 26C, 26D, 26 te Lelystad

Mexx Architect uit Bilthoven heeft het pand op het adres Wold 23, nr. 26 in Lelystad ontworpen om te worden omgevormd tot vier bijzondere woonvormen. Het Leger des Heils Midden Nederland had de intentie om het pand op te splitsen in vier woningen. Weltevreden B.V. uit Bilthoven heeft de ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het project, die essentieel was voor de vergunningsaanvraag. Ondanks initiële strijdigheid met planregels heeft de gemeente Lelystad uiteindelijk de vergunning verleend, onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden. Het plan is getoetst aan verschillende beleidsstukken en ruimtelijke randvoorwaarden, waarbij geen belemmeringen zijn geconstateerd.

Binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht

Binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht

Weltevreden heeft in opdracht van Trustan Investments de projectcoördinatie uitgevoerd voor een binnenstedelijke ontwikkeling aan de Kleine Singel 29-31 in Utrecht. Het project omvat de sloop van twee gebouwen en de bouw van zes woningen en twee units zonder woonfunctie, met toevoeging van een bouwlaag en een kap. Afspraken zijn gemaakt met buren om eventuele hinder te minimaliseren. Het plan voldoet aan de ruimtelijke visie van de gemeente, waarbij aandacht wordt besteed aan verdichting, energietransitie en beperking van autogebruik. Milieutechnische eisen zoals archeologie, bodem, ecologie en water worden ook behandeld. De ruimtelijke onderbouwing biedt een gedegen analyse en rechtvaardiging van het project, waarbij zowel ruimtelijke als procedurele aspecten zorgvuldig zijn afgewogen.

Ander nieuws