1. Nieuws
  2. Transformatie monumentale Villa Silva Zeist

Weltevreden heeft in opdracht van de initiatiefnemer voor de transformatie van Villa Silva aan de Wilhelminalaan 24 te Zeist de ruimtelijke procedure verzorgd. Het gemeentelijk monument is tevens voorzien van de dubbelbestemming Waarde voor be borging van het beschermde stadsgezicht ‘Wilhelminapark’ dat van toepassing is in Zeist. Door de procedure te beginnen met een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek, is het mogelijk om de monumentale elementen aan de binnenzijde te behouden, uit te lichten en, waar nodig, terug te brengen.

Dit mooie project is een resultaat van de samenwerking tussen Hammel en Partners architecten en ons team. We zijn verheugd om betrokken te zijn bij de transformatie van Villa Silva, waarbij we streven naar een perfecte balans tussen historisch erfgoed en eigentijds design. Het ontwerp van Hammel en Partners architecten zal zorgen voor een harmonieuze samensmelting van oude charme en moderne esthetiek. Samen is hier een uniek woongebouw gecreëerd met visie van de eigenaar, dat voor de eigenaar-bewoners een unieke woonervaring biedt, met respect voor de rijke geschiedenis van de locatie.

Heeft u naar aanleiding van het lezen van dit artikel over dit ruimtelijke proces vragen of heeft u ook een transformatie of (her)ontwikkeling van een monument? Neem dan contact op met één van onze  gespecialiseerde adviseurs. 

[Verleende omgevingsvergunning: Gemeente Zeist 31 maart 2023]

 

Nieuws & Projecten

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

De ontwikkeling van de centrumvoorzieningen in het recreatiepark in Eck en Wiel is waardevol voor zowel toeristen als inwoners. Voor de bouw van deze voorzieningen waren omgevingsvergunningen nodig, die zijn ruimtelijk onderbouwd en aangevraagd door Weltevreden B.V. uit Bilthoven en verleend door de Omgevingsdienst Rivierenland. De vergunningen passen binnen het bestemmingsplan Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland. Daarnaast heeft Weltevreden B.V. ook vergunningen aangevraagd voor ontheffing van de herbeplantingsplicht bij de Omgevingsdienst Rivierenland, Provincie Gelderland en Gemeente Buren.

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Ander nieuws