1. Nieuws
  2. Transformatie monumentale Villa Silva Zeist

Weltevreden heeft in opdracht van de initiatiefnemer voor de transformatie van Villa Silva aan de Wilhelminalaan 24 te Zeist de ruimtelijke procedure verzorgd. Het gemeentelijk monument is tevens voorzien van de dubbelbestemming Waarde voor be borging van het beschermde stadsgezicht ‘Wilhelminapark’ dat van toepassing is in Zeist. Door de procedure te beginnen met een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek, is het mogelijk om de monumentale elementen aan de binnenzijde te behouden, uit te lichten en, waar nodig, terug te brengen.

Dit mooie project is een resultaat van de samenwerking tussen Hammel en Partners architecten en ons team. We zijn verheugd om betrokken te zijn bij de transformatie van Villa Silva, waarbij we streven naar een perfecte balans tussen historisch erfgoed en eigentijds design. Het ontwerp van Hammel en Partners architecten zal zorgen voor een harmonieuze samensmelting van oude charme en moderne esthetiek. Samen is hier een uniek woongebouw gecreëerd met visie van de eigenaar, dat voor de eigenaar-bewoners een unieke woonervaring biedt, met respect voor de rijke geschiedenis van de locatie.

Heeft u naar aanleiding van het lezen van dit artikel over dit ruimtelijke proces vragen of heeft u ook een transformatie of (her)ontwikkeling van een monument? Neem dan contact op met één van onze  gespecialiseerde adviseurs. 

[Verleende omgevingsvergunning: Gemeente Zeist 31 maart 2023]

 

Nieuws & Projecten

Verduurzaming 10-hoogflat aan de Hanoidreef 94 t/m 324 te Utrecht

Verduurzaming 10-hoogflat aan de Hanoidreef 94 t/m 324 te Utrecht

Dit project betreft de verduurzaming van een 10-hoogflat aan de Hanoidreef 94 t/m 324 in Utrecht. De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor de herindeling van het bestaande gebouw, waarbij de plint wordt vergroot om 8 woningen te splitsen in 12 woningen. De aanvraag is succesvol gebleken dankzij een gedetailleerde ruimtelijke onderbouwing die aantoont dat het plan voldoet aan de vereisten voor goede stedenbouwkundige ordening.

De gemeente Utrecht zal het plan behandelen volgens de kruimelgevallenregeling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waardoor een reguliere procedure voor een omgevingsvergunning wordt gevolgd. Hoewel het plan niet volledig voldoet aan de voorwaarden van deze regeling vanwege de uitbreiding van de begane grond, heeft de gemeente toch ingestemd vanwege verschillende argumenten, waaronder de solitaire ligging van het gebouw, bijdrage aan binnenstedelijke verdichting, en het verbeteren van de wijk door de verhuur van sociale huurwoningen en de invoering van een woon-werkconcept.

Kortom, het verkrijgen van de vergunning was mogelijk dankzij een zorgvuldige ruimtelijke onderbouwing die de conformiteit met stedenbouwkundige planning aantoonde, ondanks enkele uitdagingen vanwege specifieke beleidsmaatregelen voor het gebied.

Omgevingsvergunning: wijzigen van het gebruik geeft meer mogelijkheden voor kantoorpand in Utrecht

Omgevingsvergunning: wijzigen van het gebruik geeft meer mogelijkheden voor kantoorpand in Utrecht

Een Utrechtse schoonheidssalon op Livingstonelaan 752 kreeg een vergunning om het pandgebruik te wijzigen, van kantoorruimte naar praktijkruimte voor laserbehandelingen en maatschappelijke voorzieningen. Hoewel het pand oorspronkelijk voor kantoorruimte was bedoeld, had de salon al een goede reputatie in de wijk opgebouwd. De vergunningaanvraag, ingediend door Weltevreden B.V. Adviseurs in opdracht van Brecheisen makelaars, werd goedgekeurd op basis van vergelijkbare gebruikstoepassingen in de omgeving en het gemeentelijk beleid om werkgelegenheid in de wijk te stimuleren. Hierdoor kon de salon open blijven.

Casussen Agrariërs Gemeente de Bilt

Casussen Agrariërs Gemeente de Bilt

De gemeente De Bilt heeft in reactie op zorgen van agrarische ondernemers onderzoek uitgevoerd om te beoordelen of het mogelijk is om meer nevenactiviteiten binnen de agrarische sector toe te staan. Dit onderzoek is ingegeven door de stikstofproblematiek en de behoefte om de levensvatbaarheid van agrarische bedrijven te behouden. Het belangrijkste probleem is het conflict tussen beperkende bestemmingsplannen en andere regelgeving die de bedrijfsvoering bedreigen. De gemeente heeft een presentatie ontvangen van agrarische ondernemers met mogelijke oplossingen. Het onderzoek richtte zich op vijf hoofdonderwerpen: mestvergisting voor stikstofreductie, energieopwekking, woningbouw, nevenactiviteiten en de geleidelijke beëindiging van agrarische activiteiten. Dit initiatief getuigt van een proactieve benadering van de gemeente De Bilt om landgebruik en economische ontwikkeling op een holistische manier te benaderen, met verwachte grote impact op het buitengebied van de gemeente.

Ander nieuws