1. Nieuws
  2. Transformatie naar drie appartementen in centrumgebied De Bilt

In de centrale winkelstraat van De Bilt aan de Hessenweg 102B heeft conform het centrumbeleid een vergunning voor een transformatie verkregen. De aanvraag gaat om de transformatie van de bovenverdieping naar drie appartementen.

Het verkrijgen van een vergunning is in Nederland vaak een complex proces. Het is belangrijk om aan diverse eisen te voldoen en de juiste documentatie aan te leveren. In dit specifieke geval was er sprake van een aantal uitdagingen.

De gemeente De Bilt wilde borgen dat de openbare ruimte die bij het gebied hoorde aansloot bij de omgeving. Het belangrijkste is de inzet van het deel dat bestemd werd voor parkeren, binnen de bestemming Verkeer en Verblijf en toegang tot zowel de winkel(s) op de begane grond als de woningen. Door een duidelijk inrichtingsplan conform alle CROW-normen te maken is dit ingepast.

Voor de verkeersbewegingen is tevens instemming verleend, omdat de inrit altijd in gebruik is geweest en er voldoende overzicht voor een veilige inrit is. Daarmee is tweede deel van de eisen ingewilligd: geen nadelige invloed op de normale verkeersafwikkeling en geen onevenredige parkeerdruk als gevolg van deze ontwikkeling.

Deze uitdagingen zijn opgepakt en het gelukt om de vergunning onder voorwaarden te verkrijgen. Dit betekent dat er aan een aantal voorwaarden voldaan moet worden, voordat de transformatie kan plaatsvinden. Zo moet er bijvoorbeeld een plan opgesteld worden voor de goede geluidsisolatie, zodat er geen overlast ontstaat, tussen de appartementen.

Daarbij is ook voldaan aan de voorwaarde voor actieve bedrijfsuitoefening de begane grond, als onderdeel van een levendig centrumgebied. De verschillende bedrijfsruimten op de begane grond worden één representatieve winkel.

De vergunning onder voorwaarden is een goede oplossing in dit geval, omdat het de mogelijkheid biedt om de transformatie alsnog te realiseren als is aangetoond dat een goede woon- en leefomgeving als gevolg mogelijk is. Met de juiste voorbereidingen en aanpassingen kan er aan de voorwaarden worden voldaan, waardoor er uiteindelijk drie nieuwe appartementen gerealiseerd kunnen worden, die aan de goede ruimtelijke ordening voldoen en er sprake is van een een goed woon- en leefklimaat.

Kortom, het verkrijgen van een vergunning kan een complex proces zijn, zeker als er sprake is van kritische randvoorwaarden of aanvullende voorwaarden vanwege gebiedspecifiek beleid. Toch is het mogelijk om met de juiste aanpak en voorbereidingen tot een oplossing te komen. Een vergunning onder voorwaarden is daar een goed voorbeeld van.

Op 9 februari 2023 is de vergunning voor de transformatie van een bovenverdieping naar 3 appartementen verleend. In de bezwaartermijn (zes weken na besluit) is geen bezwaar ingediend.

 

Winkelstraat Hessenweg De Bilt en plangebied Hessenweg 102B met cirkel aangegeven

Nieuws & Projecten

Ander nieuws