1. Nieuws
  2. Herbouw voor 34 woningen van Cazas Wonen IJsselstein

Herbouw voor 34 woningen van Cazas Wonen IJsselstein

7 februari 2023

In opdracht van Cazas Wonen (recent gefuseerde woningcorporatie, voorheen GroenWest en Provides) heeft Weltevreden geadviseerd bij de ontwikkeling aan de Aleida van Culemborgstraat 4 t/m 62 in IJsselstein.

Aan de Aleida van Culemborgstraat 4-62 in IJsselstein is de initiatiefnemer Cazas Wonen bezig met haar kerntaak: het realiseren van betaalbare woningen voor verhuur binnen het gereguleerde segment. De voorgenomen (vervangende) nieuwbouw is ontworpen als drie bouwlagen met kap als dakvorm. Het plangebied ligt door de geringe afstand tot de historische korenmolen gedeeltelijk in de beschermde molenbiotoop van deze molen. 

Deze ‘vrijwaringszone’ houdt in dat ontwikkelingen zoals deze nieuwbouw in een cirkel om de molen het functioneren van en zicht op de cultuurhistorisch waardevolle molen niet mogen hinderen. De beheerder van de molen Stichting ‘s Heren Korenmolen De Windotter maakte op basis hiervan bezwaar tegen de verleende bouwvergunning.

Met het indicatief molenbiotooponderzoek van Weltevreden is berekend wat de mogelijke effecten op de windvang zouden zijn van dit appartementencomplex. Dit bleek een verbetering van de windvang ten opzichte van de bestaande situatie te zijn. Met dit rapport was het mogelijk om in de bezwaarprocedure geen bakzeil te halen.

In nauw overleg tussen Cazas Wonen, de molenstichting Stichting ‘s Heren Korenmolen De Windotter, Kokon architecten en de adviseurs van Weltevreden is er gezocht naar een passende oplossing voor zowel de voorgenomen ontwikkeling als de molenbiotoop.

In het overleg met de welstandscommissie was de dakvorm opgenomen die geen feitelijke functie had; in de kap was geen woonruimte opgenomen – dit was puur voor de vorm. Dat schiep de mogelijkheid om de kap te wijzigen. 

Cazas Wonen heeft inmiddels de bestaande 30 woningen gesloopt en de bouw van 34 sociale huurwoningen zal binnenkort beginnen.

 

Nieuws & Projecten

Ander nieuws