1. Nieuws
  2. Herbouw voor 34 woningen van Cazas Wonen IJsselstein

In opdracht van Cazas Wonen (recent gefuseerde woningcorporatie, voorheen GroenWest en Provides) heeft Weltevreden geadviseerd bij de ontwikkeling aan de Aleida van Culemborgstraat 4 t/m 62 in IJsselstein.

Aan de Aleida van Culemborgstraat 4-62 in IJsselstein is de initiatiefnemer Cazas Wonen bezig met haar kerntaak: het realiseren van betaalbare woningen voor verhuur binnen het gereguleerde segment. De voorgenomen (vervangende) nieuwbouw is ontworpen als drie bouwlagen met kap als dakvorm. Het plangebied ligt door de geringe afstand tot de historische korenmolen gedeeltelijk in de beschermde molenbiotoop van deze molen. 

Deze ‘vrijwaringszone’ houdt in dat ontwikkelingen zoals deze nieuwbouw in een cirkel om de molen het functioneren van en zicht op de cultuurhistorisch waardevolle molen niet mogen hinderen. De beheerder van de molen Stichting ‘s Heren Korenmolen De Windotter maakte op basis hiervan bezwaar tegen de verleende bouwvergunning.

Met het indicatief molenbiotooponderzoek van Weltevreden is berekend wat de mogelijke effecten op de windvang zouden zijn van dit appartementencomplex. Dit bleek een verbetering van de windvang ten opzichte van de bestaande situatie te zijn. Met dit rapport was het mogelijk om in de bezwaarprocedure geen bakzeil te halen.

In nauw overleg tussen Cazas Wonen, de molenstichting Stichting ‘s Heren Korenmolen De Windotter, Kokon architecten en de adviseurs van Weltevreden is er gezocht naar een passende oplossing voor zowel de voorgenomen ontwikkeling als de molenbiotoop.

In het overleg met de welstandscommissie was de dakvorm opgenomen die geen feitelijke functie had; in de kap was geen woonruimte opgenomen – dit was puur voor de vorm. Dat schiep de mogelijkheid om de kap te wijzigen. 

Cazas Wonen heeft inmiddels de bestaande 30 woningen gesloopt en de bouw van 34 sociale huurwoningen zal binnenkort beginnen.

 

Nieuws & Projecten

Participatietraject en ontwikkelplan voor Herontwikkeling Winkelcentrum Riebeeck te Hilversum

Participatietraject en ontwikkelplan voor Herontwikkeling Winkelcentrum Riebeeck te Hilversum

Weltevreden Adviseurs in het Omgevingsrecht leidde met toewijding en professionaliteit het participatietraject voor de herontwikkeling van Winkelcentrum Riebeeck in Hilversum, in samenwerking met Bun Projectontwikkeling uit Almere. Na een succesvolle tweede buurtbijeenkomst bleek de aanpak niet alleen een open dialoog te bevorderen, maar ook waardevolle inzichten op te leveren. De gewaardeerde bijdragen van alle aanwezigen tonen de cruciale rol van Weltevreden in het faciliteren van evenwichtige discussies. Daarnaast hebben zij een gedegen locatieontwikkelingsplan opgesteld, met een holistische benadering voor duurzaamheid, leefbaarheid, en economische haalbaarheid. De aanpak getuigt van diepgaand begrip van zowel juridische als stedenbouwkundige aspecten.

Rechtszekerheid verkregen: Beoogd Gebruik gelijk aan Bedrijventerrein met Binnenplanse Afwijking

Rechtszekerheid verkregen: Beoogd Gebruik gelijk aan Bedrijventerrein met Binnenplanse Afwijking

Het artikel behandelt de verkregen rechtszekerheid voor het gebruik van een pand aan de Floridadreef 104 in Utrecht als showroom voor kozijnen en deuren, gelijkgesteld aan bedrijventerreingebruik. Als Omgevingsrecht adviseur hebben we samengewerkt met Belisol Utrecht om deze vergunning te verkrijgen. Het pand, gelegen in Bedrijventerrein Overvecht, valt buiten relevante veiligheidscontouren en voldoet aan de parkeerbehoefte. Het huidige bestemmingsplan uit 2011 vertoont enkele omissies, maar de afwijkingsmogelijkheid voor het beoogde gebruik is reeds aanwezig. De vergunning is op 5 september 2023 verleend, wat rechtszekerheid biedt voorafgaand aan de aankoop van het pand.

Toestemming voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bij bedrijfsverhuizing in Diemen.

Toestemming voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bij bedrijfsverhuizing in Diemen.

Weltevreden Adviseurs in het Omgevingsrecht was betrokken bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het kantoorgebouw Wisselwerking 22-24 in Diemen, geleid door Lighthouse Instruments. De betrokkenheid begon met het identificeren van de locatie en het vaststellen van de haalbaarheid binnen het bestemmingsplan. Een omgevingsvergunning was nodig vanwege onduidelijkheden in het bestemmingsplan. De succesvolle vergunning, aangevraagd voor kantooractiviteiten en een medicijnenanalyseafdeling, bevestigt de expertise van Weltevreden Adviseurs in het omgevingsrecht. Beoordeling van aspecten als externe veiligheid, geluid en milieu legde geen verdere beperkingen op voor de toekomstige activiteiten van Lighthouse Instruments op deze locatie.

Ander nieuws