1. Nieuws
  2. Herbouw voor 34 woningen van Cazas Wonen IJsselstein

In opdracht van Cazas Wonen (recent gefuseerde woningcorporatie, voorheen GroenWest en Provides) heeft Weltevreden geadviseerd bij de ontwikkeling aan de Aleida van Culemborgstraat 4 t/m 62 in IJsselstein.

Aan de Aleida van Culemborgstraat 4-62 in IJsselstein is de initiatiefnemer Cazas Wonen bezig met haar kerntaak: het realiseren van betaalbare woningen voor verhuur binnen het gereguleerde segment. De voorgenomen (vervangende) nieuwbouw is ontworpen als drie bouwlagen met kap als dakvorm. Het plangebied ligt door de geringe afstand tot de historische korenmolen gedeeltelijk in de beschermde molenbiotoop van deze molen. 

Deze ‘vrijwaringszone’ houdt in dat ontwikkelingen zoals deze nieuwbouw in een cirkel om de molen het functioneren van en zicht op de cultuurhistorisch waardevolle molen niet mogen hinderen. De beheerder van de molen Stichting ‘s Heren Korenmolen De Windotter maakte op basis hiervan bezwaar tegen de verleende bouwvergunning.

Met het indicatief molenbiotooponderzoek van Weltevreden is berekend wat de mogelijke effecten op de windvang zouden zijn van dit appartementencomplex. Dit bleek een verbetering van de windvang ten opzichte van de bestaande situatie te zijn. Met dit rapport was het mogelijk om in de bezwaarprocedure geen bakzeil te halen.

In nauw overleg tussen Cazas Wonen, de molenstichting Stichting ‘s Heren Korenmolen De Windotter, Kokon architecten en de adviseurs van Weltevreden is er gezocht naar een passende oplossing voor zowel de voorgenomen ontwikkeling als de molenbiotoop.

In het overleg met de welstandscommissie was de dakvorm opgenomen die geen feitelijke functie had; in de kap was geen woonruimte opgenomen – dit was puur voor de vorm. Dat schiep de mogelijkheid om de kap te wijzigen. 

Cazas Wonen heeft inmiddels de bestaande 30 woningen gesloopt en de bouw van 34 sociale huurwoningen zal binnenkort beginnen.

 

Nieuws & Projecten

Participatie bijeenkomst verzorgt door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatie bijeenkomst verzorgt door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Landal De Wielsche Dreef te Eck en Wiel – Ontgrondingsvergunning voorzien van aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling

Weltevreden B.V. heeft in opdracht van
Landal de Wielsche Dreef, naast fase 1, 2A+B (Centrum voorzieningen restaurant, zwembad), Herplant, WNB en grondwerk fase 1, de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning en m.e.r.-beoordeling voor de aanleg van 2 vijvers en een wadi gecoördineerd en begeleid. Ze hebben een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld en alle relevante aspecten behandeld, waaronder topografie, vergunningen, archeologie en meer. In samenwerking met bureau BOOT is het besluit verkregen, uitgegeven door de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Vastgesteld Bestemmingsplan: Meppel – Randweg LTS.

Het voormalige LTS-gebouw aan de Randweg 1 in Meppel stond jarenlang leeg. De gemeente heeft het verkocht aan RdB Real Estate, die appartementen en kantoorunits in het monumentale schoolgebouw wil realiseren, samen met nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige praktijklokalen. Weltevreden heeft het bestemmingsplan hiervoor opgesteld. Het hoofdgebouw blijft behouden als provinciaal monument, terwijl de overige gebouwen zijn gesloopt. Het project werd geconfronteerd met uitdagingen, zoals de nabijheid van een transformatorstation en veranderende regelgeving. Het nieuwe bestemmingsplan, "Meppel - Randweg LTS", is door de gemeenteraad vastgesteld en is nu definitief. Het plan omvat de realisatie van appartementen en kantoren in het monumentale gebouw, evenals de bouw van maximaal 24 woningen op de locatie van de gesloopte praktijklokalen.

Ander nieuws