1. Nieuws
  2. De Bilt: 12 woningen over drie lagen vastgesteld met onherroepelijk wijzigingsplan Hessenweg
Met de publicatie van het wijzigingsplan op 22 september voor het plangebied Hessenweg 109-115 (ruimtelijke plannen) in De Bilt zitten wij aan het einde van een (lang) traject. Deze wijziging van het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op de verdiepingen van de vier panden, in het centrumgebied van De Bilt dat de Hessenweg vormt, 12 woningen te situeren.

Hiervoor is een wijzigingsbevoegdheid uit het moederplan Hessenweg gebruikt om deze 12 woningen (op de verdiepingen) mogelijk te maken. Daar zijn, zoals gebruikelijk is bij een wijzigingsbevoegdheid, enkele voorwaarden voor opgenomen.

Zo moet er een stedenbouwkundig akkoord zijn. Ook moet het voor parkeren voldoen aan de norm of goede ruimtelijke ordening. Tot slot is er sprake van een uitrit, die gebruikt wordt voor de toegang tot het achterliggend parkeerterrein. Deze moet verkeersveilig kunnen worden gebruikt.

In het wijzigingsplan is daar dan ook ruime aandacht aan besteed. Voor het stedenbouwkundig akkoord is er een geleding van de panden toegepast. Door gebruik te maken van een verspringing van de rooilijn is het mogelijk om een groot gebouw toch als individuele panden over te laten komen. Ook worden er verschillende materialen toegepast, waardoor dit nog sterker naar voren kan komen.

Voor het parkeren wordt er, naast de 15 parkeerplaatsen aan de achterzijde, gebruik gemaakt van een elektrische deelauto, inclusief de laadinfrastructuur. Deze is óók beschikbaar voor andere gebruikers dan de toekomstige bewoners van Hessenweg 109-115. Zo is het mogelijk dat in de toekomst andere bewoners hun (tweede?) auto weg doen, omdat de deelauto zo goed bevalt. Dit is het eerste project dat gebruik maakt van deze afwijking binnen gemeente De Bilt. Dat moest natuurlijk goed afgestemd worden.

Tot slot heeft de uitrit en afwikkeling van het verkeer de nodig aandacht gekregen. Hiertoe is in de ontwerpfase de uitrit verplaatst naar de zuidzijde van het perceel, zodat de kijkhoeken beter waren. Ook worden er andere verkeersmaatregelen genomen, zodat voor inrijdend, uitrijdend en kruisend verkeer (bussen, auto’s fietsers en voetgangers) op de Hessenweg een veilige situatie ontstaat.

Tot 28 november 2022 kon er beroep aangetekend worden op het wijzigingsplan bij de Raad van State. Op het ontwerp-wijzigingsplan is één zienswijze met vijf punten binnengekomen. Deze punten zijn door gemeente De Bilt van een reactie voorzien en hierop is de planvorming niet gewijzigd. Er is geen beroep aangetekend.

Ander nieuws