1. Nieuws
  2. Een incourante woning in het buitengebied: hoe twee gezinnen een oplossing vonden

De initiatiefnemers kochten samen een groot huis met het idee daarin twee courante woningen te realiseren, als oplossing voor de woningnood. Mensen vergissen zich echter in hoeveel er komt kijken bij woningsplitsing, zeker als dit in het buitengebied is, waar het toevoegen van nieuwe woningen leidt tot een hogere verkeersdruk. Een dergelijke ontwikkeling leidt tot een negatief oordeel op basis van de provinciale regels.

Dit hield een probleem in voor twee gezinnen die gezamenlijk een groot huis van circa 400 m² hadden gekocht aan de Gezichtslaan in Bilthoven, net buiten de bebouwde kom. Het plangebied is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied De Bilt Noord-Oost. In eerste instantie weigerde de gemeente de aanvraag, ondanks dat daar geen woningsplitsing in voorkwam maar splitsing wel door de aanvraag geïmpliceerd werd.

Weltevreden heeft voor de initiatiefnemers een zienswijze opgesteld tegen het besluit om de voorgenomen ontwikkeling te weigeren. Bij de opvolgende hoorzitting bleek dat de gemeente De Bilt in reactie hierop erkende dat zaken niet goed zijn gegaan bij het besluit. De bezwaarschriftencommissie drong aan op het opnieuw beoordelen van de zaak.

Bij de opvolgende hoorzitting erkent de gemeente De Bilt dat zaken niet goed waren gegaan bij het besluit. Met advies van Weltevreden hebben de initiatiefnemers, in overeenstemming met gemeente De Bilt, als woonvorm samen een oplossing uitgewerkt waardoor de visie van hun droomhuis alsnog gerealiseerd kon worden.

Ander nieuws