1. Nieuws
  2. Wijzigingsplan Hessenweg 109-115 ter inzage

Met de publicatie van de wijziging van het bestemmingsplan door middel van een ontwerp-wijzigingsplan Hessenweg 109-115 (ruimtelijke plannen) in De Bilt zitten wij bijna aan het einde van een lang traject. Deze wijziging van het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op de verdiepingen van de vier panden, in het centrumgebied van De Bilt dat de Hessenweg vormt, 12 woningen te situeren.

Hessenweg 109-115: huidige situatie (mex architects)

De huidige situatie betreft 3 winkels met bovenliggend 4 appartementen in losse panden met ieder een eigen bebouwingsstijl.

Reeds in het bestemmingsplan Hessenweg is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om deze 12 woningen mogelijk te maken. Daar zijn, zoals gebruik is bij een wijzigingsbevoegdheid, enkele voorwaarden voor opgenomen. Zo moet er een stedenbouwkundig akkoord zijn. Ook moet het voor parkeren voldoen aan de norm. Tot slot is er sprake van een uitrit, die gebruikt wordt voor de toegang tot het achterliggend parkeerterrein. Deze moet verkeersveilig kunnen worden gebruikt.

Hessenweg 109-115: nieuwbouwplannen (mex architects)

In het ontwerp-wijzigingsplan is daar dan ook ruime aandacht aan besteed. Voor het stedenbouwkundig akkoord is er een geleding van de panden toegepast. Door gebruik te maken van een verspringing van de rooilijn is het mogelijk om een groot gebouw toch als individuele panden over te laten komen. Ook worden er verschillende materialen toegepast, waardoor dit nog sterker naar voren kan komen.

Voor het parkeren wordt er, naast de 15 parkeerplaatsen aan de achterzijde, gebruik gemaakt van een elektrische deelauto, inclusief de laadinfrastructuur. Deze is óók beschikbaar voor andere gebruikers dan de toekomstige bewoners van Hessenweg 109-115. Zo is het mogelijk dat in de toekomst andere bewoners hun (tweede?) auto weg doen, omdat de deelauto zo goed bevalt. Dit is het eerste project dat gebruik maakt van deze afwijking binnen gemeente De Bilt. Dat moest natuurlijk goed afgestemd worden.

Tot slot heeft de uitrit en afwikkeling van het verkeer de nodig aandacht gekregen. Hiertoe is in de ontwerpfase de uitrit zelfs verplaatst naar de zuidzijde van het perceel, zodat de kijkhoeken beter waren. Ook worden er andere verkeersmaatregelen genomen, zodat voor inrijdend, uitrijdend en kruisend verkeer (bussen, auto’s fietsers en voetgangers) op de Hessenweg een veilige situatie ontstaat.

 Straataanzicht (april 2022) Hessenweg 109-115 met halterende bus

Tot 13 mei 2022 kan er gereageerd worden op het ontwerp-wijzigingsplan.

Ander nieuws