1. Nieuws
  2. Maatschappelijke voorziening op beeldbepalende locatie in Wageningen
Voor de regionale zorginstelling die het beschermd wonen in de regio Arnhem en de Gelderse Vallei verzorgd hebben de adviseurs van Weltevreden de procesbegeleiding verzorgd.

Het gaat hierbij om een object aan de fietssnelweg Arnhem-Wageningen-Utrecht, aan de Veerstraat. Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt hier de mogelijkheid geboden aan diverse bewoners met een zorgvraag om deels zelfstandig of onder begeleiding te wonen.

De gemeente Wageningen wil haar eigen kwetsbare inwoners huisvesten in Wageningen zelf, omdat zich daar ook het persoonlijke en sociale netwerk van inwoners bevindt, en kwetsbare inwoners in de door hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Beschermd wonen biedt deze mensen een ‘gecontroleerde’ woonomgeving met een focus op veiligheid, bescherming, stabilisatie en herstel, met daarbij behorende toezicht en begeleiding. Behandeling valt buiten beschermd wonen.

Het object biedt ook ruimte aan twee appartementen die vanuit de WMO beschikking Beschermd Thuis tijdelijk een woonplek te kunnen bieden. Er vindt actieve begeleiding en ondersteuning van deze bewoners plaats door de zorginstelling en ook moet de bewoner gemotiveerd zijn om in dit traject in te willen gaan.

Door te voorzien in een nieuwe interne indeling en diverse brandveilige voorzieningen voor de bijzondere doelgroep, is gezorgd dat de gemeente Wageningen en de veiligheidsregio hebben ingestemd met de vergunning voor deze vestiging. Deze vergunning 5 november 2021 afgegeven.

Ander nieuws