1. Nieuws
  2. Parkeerdrukmeting bij ontwikkeling sloop-nieuwbouw Noordewierweg 4A-4D Amersfoort

De voorgenomen ontwikkeling betreft sloop-nieuwbouw waarbij er op de plaats van drie bestaande woningen, zes appartementen wordt gerealiseerd. Van de zes appartementen zijn 3 sociaal, 2 middenhuur en 1 vrije sector. Bij het realiseren van extra woningen gelden eisen voor parkeren. De geëiste parkeerplaatsen kunnen niet op eigen terrein geplaatst worden, waardoor er een parkeerdrukmeting moet worden uitgevoerd, dit is gedaan door de adviseurs van Weltevreden B.V.

Bij een parkeerdrukmeting wordt er in de omgeving gekeken of er genoeg parkeerplekken open zijn om de extra drukte op te vangen. Eerst is er nagegaan hoeveel parkeerplekken er nodig zijn, hiervoor zijn de parkeernormen van de gemeente Amersfoort erbij gehaald. Uit de parkeernorm blijkt dat het aantal benodigde parkeerplaatsen op zes uitkomt, waarvan vier voor bewoners en twee voor bezoekers.

Omdat er al drie woningen aanwezig zijn mag de parkeervraag van de oude situatie afgetrokken worden van de parkeereis, de parkeervraag is nu gereduceerd naar drie parkeerplaatsen voor bewoners. Voor bezoekersparkeren kan worden volstaan met een verwijzing vaar de vakken van bezoekersparkeren in de omgeving.

Om een accuraat en representatief beeld te krijgen is er op meerdere momenten een meting gedaan. De metingen werden gedaan in 10 metingen, verspreid over drie werkdagen en twee weekenddagen. Op de drie werkdagen werden de metingen gedaan in de ochtend, middag en avond, op één dag werd ook ’s nachts geteld. Op zaterdag werd er in de middag en avond gekeken, zondag alleen in de middag.

Het onderzoeksgebied lig op een maximale loopafstand van 150 meter vanaf het projectgebied, in totaal zijn er 151 parkeerplaatsen. Het bezettingspercentage lag tussen 43,7% en 64,2%. Het laagste bezettingspercentage was op zaterdagavond en het hoogste bezettingspercentage was op zaterdagmiddag. Volgens het gemeentelijke parkeerbeleid van Amersfoort geldt dat het uitgangspunt voor de parkeerdruk in de openbare ruimte de waarde van 80% niet overschrijdt. Uit het onderzoek is gebleken de parkeerdruk in de omgeving daar ver onder zit, waardoor de parkeervraag van drie parkeerplaatsen makkelijk in de omgeving opgevangen kan worden.

 

 

Nieuws & Projecten

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

Vergunning voor centrumvoorzieningen behorend bij een hoogwaardig recreatiepark – Landal de Wielsche Dreef

De ontwikkeling van de centrumvoorzieningen in het recreatiepark in Eck en Wiel is waardevol voor zowel toeristen als inwoners. Voor de bouw van deze voorzieningen waren omgevingsvergunningen nodig, die zijn ruimtelijk onderbouwd en aangevraagd door Weltevreden B.V. uit Bilthoven en verleend door de Omgevingsdienst Rivierenland. De vergunningen passen binnen het bestemmingsplan Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland. Daarnaast heeft Weltevreden B.V. ook vergunningen aangevraagd voor ontheffing van de herbeplantingsplicht bij de Omgevingsdienst Rivierenland, Provincie Gelderland en Gemeente Buren.

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Participatiebijeenkomst verzorgd door Weltevreden voor de ontwikkeling aan Zuideinde 51 te Meppel

Begin dit jaar organiseerde Weltevreden B.V. Adviseurs in het omgevingsrecht uit Bilthoven, in opdracht van RDB Real Estate B.V., een informatieavond voor de buurt. Tijdens deze avond werden de plannen van RDB Real Estate B.V. voor de herbestemming van het pand aan Zuideinde 51 te Meppel gepresenteerd, waarbij de onderwijsfunctie zou worden vervangen door een woonfunctie met negen appartementen verdeeld over drie bouwlagen. De informatieavond bood een gelegenheid voor een open uitwisseling van ideeën en informatie tussen vertegenwoordigers van RDB Real Estate B.V. en buurtbewoners, met focus op onderwerpen zoals langdurige leegstand, programma, monumentale status, indeling en ontwerp. Dit resulteerde in een sfeer van betrokkenheid en gemeenschapszin, waarbij vragen en opmerkingen werden besproken en de basis werd gelegd voor een constructieve samenwerking en een gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Ander nieuws