1. Nieuws
  2. Transformatie in Bilthoven-Zuid: van huiswerklocatie naar een woning
Onze opdrachtgever heeft de locatie aan de Weidmanlaan 2A aangekocht en adviseurs van Weltevreden B.V. gevraagd om middels een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan een transformatie mogelijk te maken.

Het gaat bij de buitenplanse afwijking om strijdig gebruik voor de transformatie van de bestemming Maatschappelijk naar Wonen. Hierbij wordt het getransformeerd naar één woning (98 m² bvo). Omdat het om minder dan 1.500 m² gaat, kan deze transformatie binnen een reguliere procedure (kruimelgevallenregeling) van acht weken.

Het object is via Funda openbaar aangeboden en verworven door onze opdrachtgever. Het object is gelegen in een woonwijk van Bilthoven Zuid nabij de Soestdijkseweg Zuid, en is als buitenschoolse locatie voor huiswerkbegeleiding bij exacte vakken in gebruik geweest. Doordat deze functie niet langer kon worden voortgezet, lag een transformatie voor de hand. Als locatie binnen een rustige woonwijk is deze voorziening niet langer courant met enkel een maatschappelijke functie of kantoor.

In de planvorming zijn tevens enkele opties voor verdichting onderzocht, waarbij de mogelijke stedenbouwkundige massa in relatie tot andere bebouwing is ontworpen. Hierbij zou dan tevens gronden van gemeente De Bilt moeten worden verworven. Deze verdichting blijft een mogelijke optie voor de toekomst.

De bouwkundige wijzigingen vinden allen intern plaats voor het behalen van de vereisten van Bouwbesluit verbouw; de gevelaanzichten blijven ongewijzigd.

Na het aanleveren van de noodzakelijke ruimtelijke onderbouwing met alle aspecten voor een buitenplanse afwijking, noodzakelijke onderzoeken en volwaardig bouwkundig ontwerp, heeft de gemeente De Bilt medio juni van dit jaar besloten de omgevingsvergunning te verstrekken. [Omgevingsvergunning regulier, 22 juni 2021 – gemeente De Bilt, kenmerk ZS229596]

Ander nieuws