1. Nieuws
  2. Expertadvies van Weltevreden B.V. overtuigt rechtbank: vernietiging vergunning MUPI
De adviseurs van Weltevreden B.V. uit Bilthoven zijn ingeschakeld door Fakiri & Van Beuningen advocaten, de advocaat van de Stichting Vrienden van het Lange Voorhout, om een review te schrijven over het vergunningstraject omtrent de plaatsing van digitale reclamezuilen, een zogenoemde MUPI, door het Franse outdoor-mediabedrijf JCDecaux.


Reeds geplaatste MUPI van JCDecaux

De betreffende locatie ligt op het Tournooiveld in Den Haag, maar maakt deel uit van een groter plan voor meerdere plaatsingen van reclamezuilen. Een contract hiervoor is politiek omstreden, maar werd tot de uitspraak uitgevoerd, naar zeggen van de wethouder omdat een privaatrechtelijk contract zou leiden tot boetes als de zuilen niet geplaatst worden op de specifieke locaties. De vergunning is derhalve verstrekt.

Hiertegen is door meerdere partijen (circa 30) een zienswijze ingediend. Deze zaak is voor de bezwaarschriftencommissie gekomen, deze adviseerde om de vergunning met aanvullingen en verbeteringen, in stand te houden. Aan de hand hiervan is beroep aangetekend.

De overkoepelende doelstelling van de review is het beschouwen van de casus voor het plaatsen van een digitale reclamezuil op het Tournooiveld in Den Haag. Is de plaatsing noodzakelijk? Is deze plaatsing zorgvuldig? Zijn er geen alternatieven, zowel in locatie als uiterlijk? Dit krijgt vorm door het beschouwen van het bestemmingsplan en andere beleid, de inhoud van het besluit, de randvoorwaarden hiervan en eventuele alternatieven die dit besluit overbodig zouden maken, of niet volgens de goede ruimtelijke ordening gemotiveerd.


Kenmerkende statige panden aan het Lange Voorhout [beelden van Stichting Vrienden van het Lange Voorhout]

Op 26 april 2021 is in de uitspraak het beroep van de Stichting Vrienden van het Lange Voorhout gegrond verklaard op. De vergunning zal opnieuw moeten worden beoordeeld. Hierbij gaat het er om dat de cultuurhistorische waarde van het plangebied en de omgeving niet is getoetst door de plaatselijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Naar aanleiding van het advies en de aanbevelingen van de adviseurs van Weltevreden, zijn er vanuit de rechtbank ter zitting diverse vragen gesteld, die in de overwegingen van het oordeel van de rechtbank zijn opgenomen.

Een ander belangrijk punt is de tijdelijkheid van de vergunning. Simpelweg door te beargumenteren dat het een tijdelijke vergunning betreft, kan deze toetsing niet achterwege blijven. De gemeente, als het bevoegd gezag, stelde dat de vergunning verloopt en dat op zich voldoende waarborg is. Met een beroep op de daadwerkelijke praktijk dat dergelijke MUPI’s worden geplaatst en na het aflopen van de vergunning niet verwijderd worden, kon worden gesteld dat dergelijke verwijdering [voor de benodigde tijdelijkheid] tevens in een overeenkomst geborgd zou moeten worden, en dat dat hier ook zou moeten worden opgenomen, hetgeen niet het geval was.

Derhalve is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen zorgvuldige belangenafweging is gemaakt, en is de door gemeente Den Haag verleende vergunning aan JCDecaux vernietigd.

Ander nieuws