1. Nieuws
  2. Transformatie kantoorruimte: twee nieuwe appartementen [Henri Dunantplein 6, de Bilt]
De opdrachtgever heeft de mogelijkheid gezien om het gedateerde kantoor op de begane grond van het flatgebouw Henri Dunantplein 6, de Bilt, te transformeren naar woningen. Dit is in navolging van onze eerder verzorgde transformatie 300 meter ten noorden van dit plangebied, aan de Alfred Nobellaan.

Het kantoor is gesitueerd op de begane grond van een jaren ’70-flat, en er moest om de transformatie mogelijk te maken nog wel aan enkele voorwaarden en verplichtingen worden voldaan.

Omdat een dergelijke transformatie van – wat bijna 50 jaar een kantoor is geweest – door de omgeving als onwenselijk kon worden ervaren, heeft Weltevreden de mogelijkheid aangegrepen om eerst het gesprek aan te gaan met VvE-beheerder en -bestuur, om de juridische voorwaarden voor een transformatie te bespreken. Hierbij is hetzelfde traject gevolgd als bij Alfred Nobellaan.

Tijdens een digitale VvE-vergadering is de transformatie toegelicht. Er werden aandachtspunten benoemd zoals de beoogde inrichting. Ook is ter illustratie het eerder door Weltevreden gecoördineerde project aan de Alfred Nobellaan 523 benoemd. Dit gaf voor de VvE-vergadering voldoende herkenning, vertrouwen en geen bezwaren voor de doorgang van de transformatie.

Parallel aan dit traject met de VvE heeft Weltevreden het ruimtelijk-juridisch traject naar de gemeente verzorgd.

Naar aanleiding van de meest recente regelgeving moest een wijziging in de plannen worden gemaakt. Een van deze vereisten was een minimumoppervlakte voor nieuw te vestigen appartementen. Dit resulteerde in het plan waarbij er plaats is voor twee nieuwe (woon)appartementen van 65 m² met inpandige bergingen. De omgevingsvergunning voor de twee nieuwe appartementen is na het doorlopen van ruimtelijk-juridisch traject binnen enkele weken door de gemeente De Bilt verstrekt aan onze opdrachtgever.

Door leegstaande en verouderde kantoren op de juiste wijze te transformeren, wordt tevens aangesloten bij het provinciaal beleid van Utrecht. De provincie Utrecht heeft immers een moratorium op nieuw te vestigen kantoorruimte ingesteld, omdat er in de regio een overschot aan (leegstaande) kantoorruimte is. Deze leegstand kan een negatieve uitstraling hebben, zeker waar dit in een overwegend woongebied is.

Ander nieuws