1. Nieuws
  2. Vergunning voor Corona Sneltestcentrum De Bilt
Voor een corona sneltestcentrum gericht op bedrijven heeft Weltevreden middels de ruimtelijke procedure voor de gebruikers een vergunning aan de Molenkamp 32 in De Bilt verkregen.

Voor het perceel geldt het bestemmingsplan “Hessenweg 2010”. Het perceel heeft daarin de bestemming “Bedrijf”. Het bouwplan is in strijd met deze bestemming omdat de gevraagde activiteit niet is opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Het vigerende bestemmingsplan geeft in artikel 3, lid 6 onder b een ontheffingsmogelijkheid waarmee de strijdigheid kan worden weggenomen voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren te vallen onder de categorieën binnen de staat van bedrijfsactiviteiten. Er is een maximale milieucategorie 2 toegestaan. Met de onderbouwing van Weltevreden is aangetoond dat de activiteiten van het sneltestcentrum en mogelijke hinder die volgt uit deze activiteiten kan voldoen aan deze milieucategorie.

Zo is er onder andere toegelicht en onderbouwd dat er ruim voldoende van alle nodige persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn. Ook is opgenomen dat de uitgevoerde tests en uitslagen daarvan zullen worden gedeeld met de GGD zodat de statistieken kloppend blijven. Binnen het pand zijn duidelijke looproutes aangegeven en het dragen van een mondkapje voor klanten van het testcentrum is verplicht. Er wordt slechts gewerkt op afspraak, waardoor maximaal zes mensen per 10 minuten, oftewel 36 per uur, de locatie bezoeken. De benadering van het centrum is via de buitenlucht, wat het risico zeer beperkt maakt. De manier van werken conformeert aan hoe dit bij andere teststraten werkt, zowel van GGD als private partijen, waar dit theoretisch risico acceptabel wordt geacht.

De Rijksoverheid heeft in haar Kamerbrief [kamerbrief Stand van Zaken Covid-19] van 27 oktober 2020 aangegeven meer van dit soort sneltestlocaties te willen. Er wordt op pagina’s 10 en 11 expliciet verwezen naar het bedrijfsleven om deze locaties op te zetten.

Ander nieuws