1. Nieuws
  2. Transformatie jaren ’70 kantoor: Alfred Nobellaan 523, De Bilt

Onze opdrachtgever heeft een mogelijkheid gezien om het gedateerde kantoor aan Alfred Nobellaan 523 De Bilt, gesitueerd op de begane grond van een jaren ’70-flat, te transformeren naar woningen. Hiervoor moest nog wel aan enkele verplichtingen worden voldaan.

Omdat een dergelijke transformatie van wat bijna 50 jaar een kantoor is geweest door de omgeving als onwenselijk kon worden ervaren, heeft Weltevreden de mogelijk aangegrepen om eerst het gesprek aangegaan met VvE-beheerder en -bestuur, om de juridische voorwaarden voor een transformatie te bespreken. Een herziene kostenverdeling en rechten vanuit bewoning waren hierbij de belangrijkste punten die moesten worden verwerkt in een nieuw op te stellen splitsingsakte.

Plattegrond voormalige kantoorruimte Alfred Nobellaan 523, De Bilt

Nadat die horde genomen was, is middels een presentatie tijdens de jaarlijkse VvE-vergadering de transformatie verder toegelicht. Er werden aandachtspunten benoemd voor de inrichting van de aansluiting op de openbare ruimte en voor de reeds aanwezige fietsenstalling, maar er kwamen geen bezwaren van de eigenaren en bewoners naar voren.

Parallel aan dit traject heeft Weltevreden het ruimtelijk-juridisch traject verzorgd, waarbij aansluiting bij de meest recente regelgeving binnen gemeente De Bilt een wijziging in de plannen verlangde. Een van deze eisen was een minimumoppervlakte voor nieuw vestigen appartementen, die ook van kracht was bij transformatie. Dit resulteerde in een aanpassing van de plannen, waarbij er in plaats van drie, slechts twee appartementen van 65 m² met inpandige bergingen werden gerealiseerd in het voormalige kantoor van Alfred Nobellaan 523.

Plattegrond Alfred Nobellaan 523 en 523A na transformatie naar woningen

Door leegstaande en verouderede kantoren op de juiste wijze te transformeren, wordt tevens aangesloten bij het provinciaal beleid. De provincie Utrecht heeft immers een moratorium op nieuw te vestigen kantoorruimte ingesteld, omdat er in de regio een overschot aan (leegstaande) kantoorruimte is. Deze leegstand kan een negatieve uitstraling hebben, zeker waar dit in een overwegend woongebied is.

Ander nieuws