1. Nieuws
  2. Nieuw Utrechts short stay-beleid: hoe is een locatie wenselijker of geschikter?

Sinds 1 april 2020 is in Utrecht het nieuwe beleid voor tijdelijk verblijf (short stay) en het aangepaste hotelbeleid van kracht. Onze opdrachtgever heeft in 2014 het kantoorpand aan de Huizingalaan 117-121 getransformeerd naar de bestemming Wonen voor inzet als short stay. Weltevreden heeft voor de opdrachtgever een vergunning voor permanente afwijking binnen de nieuwe beleidsregels tijdelijk verblijf (Short Stay) gemeente Utrecht verkregen.

Eerste planvorming

In de voorbereiding van de transformatie van het kantoor naar 39 appartementen is destijds uitgebreid in overleg gegaan met de omwonenden en het actieve buurtcomité. Op basis daarvan is de planvorming aangepast: er zijn 35 appartementen gekomen en deze worden verhuurd als short stay, voor internationale werknemers. Dit heeft gedurende de afgelopen jaren gefunctioneerd in die rol: voor werknemers van diverse multinationals, musici, congresbezoek, of tijdelijk personeel.

Nieuw beleid tijdelijk verblijf

Toen in 2018 het nieuwe beleid werd voorgesteld, was nog niet direct duidelijk wat de gevolgen voor dit plangebied zouden zijn. In de periode voor 1 januari 2018 was er geen specifiek beleid voor tijdelijk verblijf en was voor een exploitant van een short stay accommodatie niet duidelijk welke vergunning hij hiervoor moest aanvragen.

De precieze invulling van het beperkende kader, de doelstelling en afwijkingsmogelijkheden waren nog niet in beleidsregels vertaald. Dit nieuwe beleid is in 2020 wel vertaald in beleidsregels. Er geldt een vorm van uitsterfbeleid, waarmee vijf jaar kan worden afgeweken. Maar in situaties waar sprake is van een ruimtelijk te verantwoorden beter passende locatie voor short stay kan een permanente vergunning verkregen worden. Bij een verblijf langer dan zes maanden en korter dan twaalf maanden dient de beheerder aan te tonen dat de aard en intentie van het verblijf tijdelijk is.

Geschikter en wenselijker

Specifiek voor deze ontwikkeling is beargumenteerd waarom deze locatie wenselijker en geschikter is en waarom het verantwoord is mensen op deze locatie gedurende een bepaalde periode (2 weken tot 6 maanden, met uitloop naar maximaal 12 maanden) te laten verblijven. Er is aangetoond dat het gebouw reeds voldoet aan alle vereisten conform een logiesverblijf.

Voorts is aangetoond dat indien reguliere bewoning zou plaatsvinden de ervaren parkeerdruk voor de omgeving hoger wordt. Als derde argument geldt dat de locatie heeft vanwege de dichte ligging op het spoor en de nabijheid van drukke autowegen een hoge geluidsbelasting waardoor short stay geschikter is (voor een logiesverblijf geldt een lagere ambitie-/geluidswaarde voor gevelbelasting).

Coronaproof participatiebijeenkomst

Als laatste en niet onbelangrijke argument heeft Weltevreden samen met de opdrachtgever een coronaproof participatiebijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden gehouden, waarbij de gemeente Utrecht ook vertegenwoordigd was. Hierbij heeft een vertegenwoordiging van de buurt en aanwezigen zich uitgesproken vóór behoud van de short stay-functie, omdat het beheer zo goed bevalt.

Ontwikkelkader in beleid opgenomen

Binnen de nieuwe beleidsregels tijdelijk verblijf (short stay) is een ontwikkelkader opgenomen, zodat ruimtelijk wenselijker initiatieven ter aanvulling op het uitsterfbeleid, doorgang kunnen vinden. Hiertoe is voor short stay voor internationale werknemers een ontwikkelruimte van 300 eenheden opgenomen voor de komende twee jaar.

Met de voor onze opdrachtgever verkregen vergunning voor permanente afwijking zijn 35 van deze 300 eenheden binnen het ontwikkelkader reeds toegekend.

Ander nieuws