1. Nieuws
  2. Mag horeca binnen een bedrijfsverzamelgebouw?

De kwestie die besproken wordt gaat over vestiging van een koffiebar binnen een bedrijfsverzamelgebouw op een bedrijventerrein in het Gooi. De eigenaar van het object is een internationaal vastgoedbeleggingsfonds.

Bij de geplande aanpassingen aan de entree, vroeg de eigenaar Weltevreden of planjuridisch een dergelijke horeca-uitspanning wel tot de mogelijkheden behoorde. Mag dit, met als onderliggende vraag of concurreert dit op oneerlijke wijze met bestaande horeca?

Het object ligt op een bedrijventerrein waar de (soms meerdere) mogelijkheden per perceel heel specifiek zijn vastgelegd, door middel van meerdere differentiatievlakken op de plankaart. Milieuzonering bedrijvigheid speelt hier een rol, maar er zijn ook restricties om te voorkomen dat detailhandel zich vestigt op het terrein. Zo’n ontwikkeling zou namelijk tot leegstand in de winkelstraten kunnen leiden, omdat de huursommen op bedrijventerreinen veelal lager zijn. Aan de rand van het bedrijventerrein is sprake van representatieve kantoren binnen bedrijfsverzamelgebouwen.

Puur de bestemming is Bedrijf, waarbij ruimte wordt gegeven aan bedrijvigheid tot de categorie 2 binnen de lijst van bedrijfsactiviteiten. Dit gaf voor een koffiebar nog geen uitsluitsel, omdat er ook aanloop uit dit initiatief kan voortkomen, met mogelijke overlast, zoals bijvoorbeeld verkeer(saantrekking) of parkeren, als gevolg. 

Ook de bepaling dat kantoor reeds een ondergeschikte functie binnen de bestemming Bedrijf is, legt een volgende druk op. Gelukkig mogen volgens een subregel in dit bedrijfsverzamelgebouw ook zelfstandige kantoren gevestigd zijn.

Uit jurisprudentie blijkt dat een koffiebar dermate kleinschalig is, door de openingstijden gekoppeld aan kantoortijden en tot slot de aangeboden dranken en spijzen in het assortiment dermate toegerust is op de functies binnen het bedrijfsgebouw, dat kan worden aangetoond dat een koffiebar een ondergeschikte functie is. 

Daarmee is juridische dekking geboden aan de eigenaar om toestemming te geven voor de vestiging van de koffiebar.  

Ander nieuws