1. Nieuws
  2. Weltevreden verzorgt de bestemmingsplanprocedure herontwikkeling LTS-Meppel

De voormalige LTS in Meppel is in 2018 te koop aangeboden door de gemeente, die eigenaar was van het pand. Het college van B&W van de gemeente Meppel heeft in juni 2019 de verkoop gegund aan RdB Real Estate uit Meppel. Weltevreden is in opdracht van RdB Real Estate ingeschakeld voor de ruimtelijke procedure met betrekking tot de herontwikkeling.

Het plan gaat uit van een groene en duurzame nieuwe invulling van het monumentale hoofdgebouw met 32 appartementen en 12 kantoorunits. Op de locatie van de voormalige praktijkgebouwen worden 16 twee-onder-een-kapwoningen gerealiseerd. Het belangrijkste punt van de gunning was het behoud van de bestaande bebouwing van het hoofdgebouw, dat als provinciaal monument van Drenthe is aangewezen.

Op basis van het schetsontwerp van het lokale bureau Studio voor Bouwkunst wordt door de adviseurs van Weltevreden gewerkt aan een bestemmingsplan voor de herontwikkeling met een bestemmingswijziging en nieuwbouw in de voormalige LTS aan de Randweg 1 te Meppel.

Meer informatie over het project is te vinden bij De Stentor en RdB Real Estate. Mocht u vragen hebben over het project, mail dan naar meppel@weltevredenbv.nl.

Ander nieuws