1. Nieuws
  2. Bestemmingsplan Recreatieterrein De Steppe, Ulicoten

Update 2021.07.23: Door veel bezoek naar deze pagina een kleine toelichting: er is nog geen onherroepelijke bouwvergunning voor het vakantiepark, doordat deze is gekoppeld aan een nog te doorlopen bestemmingsplanprocedure. In deze procedure zit een compensatie met berekening van de ruimtelijke kwaliteit voor de toe te voegen economische activiteiten in het buitengebied, conform de Interim-Omgevingsvisie Noord-Brabant. Deze bestemmingsplanprocedure is tot op heden nog niet voltooid, onze opdrachtgever heeft het project overgedragen voordat deze zelf is ingezet.

We hebben eerder geschreven over onze werkzaamheden voor de revitalisering van het vakantiepark De Steppe in Ulicoten, een kern binnen de gemeente Baarle-Nassau. Er is sindsdien in overleg met de gemeente en opdrachtgever besloten om een volledige herziening van het bestemmingsplan in te zetten voor de herontwikkeling, zodat de inpassing en compensatie van groen en de herontwikkeling binnen een eigen set regels valt.

Recreatieterrein De Steppe was een verouderd recreatieterrein van 5 hectare, met 45 eenvoudige recreatiewoningen en 2 trekkershutten. Daarnaast waren er standplaatsen en een camping en is er een horecavoorziening die ook ten dienste staat van gasten buiten de camping (zaalverhuur). De woningen betreffen omgebouwde voormalige kippenschuren. Deze opstallen zijn allen inmiddels gesloopt middels een reeds verleende sloopvergunning.

Voor de herontwikkeling wordt gebruik gemaakt van een modulaire bouw voor recreatiewoningen [ontwerp: architectenbureau DoepelStrijkers]. Er zijn acht varianten van de vakantiewoningen gezicht op kleinere groepen of familierecreatie, geschikt voor 4 tot 12 personen.


Indelingen en varianten

Naast de kwaliteitsverbetering van de recreatiewoningen verandert er nog meer op het terrein. Zo wordt er expliciete waterberging aangelegd, met meerdere wadi’s op het terrein.

In de noordoosthoek van het terrein, wordt een nieuwe inrit en parkeerterrein met centrale afvalinzameling aangelegd. In dezelfde hoek in het noordoosten wordt tevens een vennetje aangelegd.

Ten opzichte van de huidige situatie komt het gebied ten zuiden van de beek Bremer vrij voor natuur. Deze was in gebruik als campingplaats. Deze natuurcompensatie is noodzakelijk, omdat het Brabants Natuurnetwerk aanwezig is op het kavel (categorie N16.03 Droog productiebos). Door gebruik te maken van de compensatieberekening van de Provincie Noord-Brabant, kan het groen dat het recreatieterrein omzoomd worden ingezet en opgewaardeerd conform de Provinciale Interim-Omgevingsverordening over Groen – landschappelijke inpassing in het buitengebied.


Huidig bestemmingsplankaart


Brabants Natuurnetwerk (BNN, voormalig EHS)


Ontwerp-bestemmingsplankaart

De nieuwe plankaart ziet er vervolgens zoals bovenstaand weergegeven uit. Momenteel staat het project bij de opdrachtgever on-hold, o.a. in verband met Covid-19.

Ander nieuws