1. Nieuws
  2. Indicatief onderzoek molenbiotoop De Keetmolen te Ede

Voor de ontwikkeling van de nieuw te realiseren bebouwing aan de Stationsweg in Ede is gedurende het overleg met de ambtenaren van de gemeente Ede naar voren gekomen dat molenbiotoop voor De Keetmolen aan de Stationsweg 118 te Ede binnen de Gelderse Omgevingsverordening moet worden onderzocht op de impact voor de windvang.

Verordening
De molenbiotoop biedt bescherming binnen de Omgevingsverordening afdeling Erfgoed van de provincie Gelderland. Binnen dit beschermingsregime moet voor bebouwing en beplanting binnen 400 meter van de molen worden aangetoond dat dit de windvang voor de betreffende molen niet aantast. Deze windvang en de berekening daarvan richt zich op een drietal factoren: de windrichting waarin de ontwikkeling plaats gaat vinden, de windsnelheid ter plaatse van de ontwikkeling en de molen en de reeds aanwezige verstorende obstakels – Dit zijn zowel beplanting als bebouwing.

De Keetmolen
De naamgeving van de molen komt van de spoorwegkeet die als voorloper van het stationgebouw voor Ede is gebouwd bij de aanleg van de lijn Ede-Utrecht en Ede-Barneveld. Omstreeks 1845 is de molen als houten molen met bedekt met riet gebouwd.

In 1865 is de molen door brand verwoest. Na een herbouw in 1866 is de molen met stenen herbouwd en is tevens de aarden wal bekend als belt opgeworpen. In 1971 is de molen eigendom van de gemeente Ede geworden. In 1978 en 2005 hebben grootschalige restauraties plaatsgevonden. Momenteel wordt de molen nog initieel ingezet voor het malen van koren. De bediening vindt plaats door vrijwilligers onder leiding van een opgeleid molenaar.

De Keetmolen is een windmolen die gekenmerkt wordt door een achtkante stenen vorm. Het is een beltmolen die functioneert als korenmolen voor de graanboeren in de omgeving. De vlucht van de molen is 24,75 meter, met een Oud-Hollands wieksysteem. De belthoogte is 4,60 meter. De molen is sinds 1970 een rijksmonument, geregistreerd onder nummer 14468. Het adres van de locatie is Stationsweg 118A te Ede.

Initiatief
Weltevreden B.V. uit Bilthoven is door de initiatiefnemer Jan Snel B.V. te Montfoort en het advieskantoor voor vastgoedoptimalisatie Estade B.V. te Veenendaal gevraagd dit inventariserend onderzoek te doen naar de effecten van de nieuw te realiseren bebouwing aan de Stationsweg op De Keetmolen.

Dit onderzoek heeft geleid tot de eerste conclusie dat de nieuw te realiseren bebouwing van het voorgenomen initiatief in relatie tot drie eerder genoemde factoren: windrichting, windsnelheid en reeds aanwezige obstakels zo’n beperkt effect zal hebben op de windvang en daarmee de molenbiotoop, dat de haalbaarheid voor de eerste fase wat betreft dit omgevingsaspect is aangetoond.

Ander nieuws