1. Nieuws
  2. Advies aan belegger over publiekrechtelijke voorwaarden aankoop Life Office Utrecht

Voor de aankoop van het object Van Deventerlaan 31-41 te Utrecht, dat wordt ingezet voor als kantoorverzamelgebouw Life Office Utrecht, heeft Weltevreden de beleggingsfirma Aspen Real Estate Investments B.V. geadviseerd omtrent de publiekrechtelijke voorwaarden die voortvloeien uit de privaatrechtelijke overeenkomst (erfpachtovereenkomst) met de gemeente Utrecht.

Het object betreft het voormalige kantoorpand van KPN in Utrecht in Papendorp, met ruim 15.000 m² aan kantoor en parkeerplaatsen, thans in gebruik voor het concept Life Office Utrecht. Tijdens de renovatie er voorzien dat in de toekomst een grotere behoefte aan parkeerplaatsen ontstaat, doordat niet het niet langer aan één gebruiker wordt verhuurd, maar meerdere bedrijven gebruik maken van het gebouw en de parkeervoorzieningen. Daartoe zijn op het maaiveld aanvullende parkeervoorzieningen aangelegd.

Bij de overweging tot aankoop was over de voorwaarden en omgevingsvergunning door de formulering in stukken enige onduidelijkheid over de juridische houdbaarheid ontstaan. Op de dag voordat de daadwerkelijke handtekeningen op papier gezet moesten worden, is Weltevreden gevraagd om de juridische status met betrekking tot de eventueel benodigde vergunningen en voorwaarden binnen het bestemmingsplan uitsluitsel te geven.

Dit advies heeft geleid tot de conclusie dat de aangelegde voorzieningen voldoen aan de gestelde publiekrechtelijke voorwaarden voor de ruimtelijke en functionele uitgangspunten en dat de voorzieningen vergunningsvrij aangelegd mochten worden. Derhalve is er reeds sprake van een legale situatie. Naast deze rustgevende conclusie zijn tevens enkele aanbevelingen met betrekking tot de opgelegde beperkingen van de huidige bestemming gegeven.

Ander nieuws